07.12 Jak prawnie zabezpieczyć obecność Twojej firmy w Internecie?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
450 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 650 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>


Internet jest najważniejszym medium umożliwiaj?cym informowanie, komunikowanie się oraz zawieranie transakcji w świecie wirtualnym. Wybieraj?c model działalności firmy w Internecie, możemy skorzystać z dużej liczby rozwi?zań komunikacyjnych i technicznych.

Umiejętne wykorzystanie oferowanych przez Internet możliwości zapewnia firmie przewagę konkurencyjn?, zmuszaj?c zarazem do uwzględnienia ograniczeń prawnych.

 

Dlaczego warto uczestniczyć?

 

Seminarium ma na celu przybliżenie uczestnikom najważniejszych aspektów prawnych zwi?zanych z obecności? firmy w sieci.  Omówimy trzy modele wykorzystywania dostępnych w Internecie narzędzi w działalności firmy:

 ?                     informacyjny (ograniczaj?cy się do stworzenia strony internetowej typu web 1.0)

 ?                     marketingowy (kreuj?cy wizerunek firmy przy użyciu dobrze spozycjonowanych stron internetowych, social media, konkursów)

 ?                     funkcjonalny (polegaj?cy na prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez Internet – e-commerce).

Przedstawimy również rozwi?zania zapewniaj?ce optymaln? ochronę prawn? w każdym z powyższych modeli.Czytaj artykuł >>>>

 

Do kogo skierowane jest seminarium?

 

Zapraszamy osoby odpowiedzialne za marketing i PR w firmach, kadrę kierownicz? i osoby zarz?dzaj?ce przedsięwzięciami/projektami; menedżerów produktu/marki.

 

W programie:

 

CZĘŚĆ I:          Internet jako medium informacyjne

 

Domena internetowa – Twój szyld w Internecie

 ?                     jak zbudować portfolio domenowe?

 ?                     jak skutecznie bronić firmę przed cybersquattingiem?

 

Co warto wiedzieć przy kształtowaniu zawartości strony internetowej?

 ?                     granice dozwolonego użytku kontentu strony internetowej

 ?                     jako pozyskiwać materiały na stronę internetow??

 

CZĘŚĆ II:        Internet jako narzędzie marketingowe

 

Pozycja Twojej strony w wyszukiwarkach

 ?                     używanie cudzych oznaczeń w metatagach

 ?                     keyword advertising – co jest dozwolone?

 

Profil Twojej firmy w social media

 ?                     Twoje działania w ramach fanpage’u

 ?                     user-generated content – co obejmuje i jak go wykorzystywać?

 

Zorganizujmy konkurs

 ?                     czym różni się konkurs od gry hazardowej

 ?                     specyfika konkursów organizowanych w ramach social media

 

CZĘŚĆ III:     Internet jako platforma działalności gospodarczej (e-commerce)

 

Wdrożenie platformy e-commerce

 ?                     od czego rozpocz?ć organizowanie sklepu internetowego?

 

Sprzedaż przez Internet

 ?                     jak stworzyć prawidłowy regulamin sklepu internetowego?

 ?                     klientem jest konsument – konsekwencje dla sprzedawcy

 ?                     szczegółowe zasady dotycz?ce sprzedaży na odległość

 

Dane osobowe – korzyść czy problem?

 ?                     czy sprzedawca jest administratorem danych osobowych?

 ?                     kompendium dobrego administratora

 ?                     DIY, czy outsource – konsekwencje dla pozyskiwanych danych osobowych

 

W trakcie seminarium przewidziane s? przerwy kawowe i poczęstunek.


Partner merytoryczny:

http://www.kochanski.pl    
Seminarium poprowadz?:


  
      

Marta Koremba
Aplikant Rzecznikowski, Starszy Prawnik, Kochański Zięba R?pała i Partnerzy Sp. j. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej oraz prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prowadzi sprawy zwi?zane z ochron? znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków, jak również wykorzystaniem oznaczeń odróżniaj?cych w Internecie, w tym zwłaszcza jako domen internetowych.

Piotr Niezgódka
Adwokat, Partner, Kochański Zięba R?pała i Partnerzy Sp. j. Specjalizuje się w prawie na dobrach niematerialnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawie nowych technologii, prawie reklamy oraz dziedzinie ochrony danych osobowych. Jego doświadczenie zbudowane jest na obsłudze prawnej podmiotów z branży mediów oraz nowych technologii, w zakresie kontraktowym oraz s?dowym.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.


Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!