07.09 Rendez-vous biznesu

Cena :
Bezpłatne, przeznaczone dla firm stowarzyszonych w CCIFP i ich gosci. Max 2 osoby/firma

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuska Izba Przemysłowo Handlowa zaprasza na kolejne spotkanie w ramach nowej formuły comiesięcznych Rendez-vous biznesu7 września 2010, godzina 18:00Hotel Novotel Warszawa Centrumul.Marszałkowska 94/98, Warszawa

Naszym celem jest przybliżenie Państwu firm stowarzyszonych w CCIFP oraz osób które je tworz?. W ramach comiesięcznych spotkań chcemy umożliwić spotkanie z wiod?cymi przedsiębiorstwami, których prezesi opowiedz? o swojej historii i źródłach sukcesu kierowanego przez siebie przedsiębiorstwa.

Co dziś świadczy o sukcesie przedsiębiorstwa i jakie s? kryteria jego oceny według menadżerów wiod?cych na rynku firm? Czy s? to korzystne wyniki finansowe, wysoka jakość wyrobów i usług, zadowolenie klientów i pracowników, innowacyjność a może wzrost znaczenia firmy na rynku i jej korzystny wizerunek?

Te i inne pytania zadamy gościom naszego wrześniowego spotkania. Będzie wśród nich Pan David Garcia,Dyrektor zarz?dzaj?cy polskim oddziałem AIR FRANCE KLM, który opowie nam o swoich doświadczeniach, perspektywach dla branży lotniczej i planach na przyszłość.                                                                                                              ***

        
David Garcia
- Z liniami AIR FRANCE KLM jest zwi?zany od 1996 roku. W tym czasie zajmował w Air France różne stanowiska kierownicze zarówno w centrali we Francji, jak i za granic?, m.in. w Chinach.  Na pocz?tku swojej kariery pełnił funkcje zarz?dcze i  handlowe w  Paryżu, Madrycie i Londynie.
Obecnie AIR FRANCE KLM jest największ? europejsk? grup? w branży transportu lotniczego i jedn? z największych na świecie. Samoloty AIR FRANCE KLM lataj? na 244 kierunkach w 105 krajach na całym świecie. W 2009 -2010 roku firma obsłużyła 71,4 miliony pasażerów. Jej flota składa się z ponad 600 samolotów i jest jedn? z najnowocześniejszych na świecie. Codziennie obsługuje  siedem lotów z Warszawy do swoich hubów w Paryżu i Amsterdamie, które oferuj? największ? siatkę poł?czeń lotniczych na świecie.  
                                                                                                                      ***
Sebastian Mikosz – przed objęciem stanowiska Prezesa Zarz?du Polskich Linii Lotniczych LOT w maju 2009 roku, był dyrektorem w firmie doradczej Deloitte.
W 2003 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Wcześniej W 2001 r. obj?ł stanowisko dyrektora generalnego Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce.
Ukończył IEP Paris (kierunek ekonomia i finanse). Po studiach pracował w firmie Arthur Andersen w Paryżu, gdzie specjalizował się w inwestycjach na rynkach zwanych emerging markets.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Comiesięczne spotkania z cyklu "Rendez-vous biznesu", odbywaj? się w każdy pierwszy wtorek miesi?ca i przeznaczone s? dla firm stowarzyszonych. Organizuj?c je pragniemy stworzyć dla Państwa platformę wymiany opinii na tematy ekonomiczne, społeczne i polityczne , zainspirować do działania i pokazywać nowe możliwości rozwoju.
Koktajlowe spotkanie przy lampce wina jest również doskonał? okazj? do nawi?zania relacji z uczestnikami wydarzenia.

Uczestnictwo w wydarzeniu wymaga uprzedniego zapisu, jest bezpłatne i zarezerwowane dla firm stowarzyszonych i ich Partnerów (maksymalnie 2 osoby z firmy).
Ilość miejsc ograniczona.

Prosimy o potwierdzenie obecności najpóźniej do dnia 3 września 2010
pod nr   tel 022 696 75 80 lub   ccifp@ccifp.pl

Za gościnę dziekujemy Hotelowi Novotel Warszawa  Centrum


http://www.novotel.com
  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!