06.04 Jak zbudować skuteczną strategię CSR?

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Cena : 200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>


Zmieniaj?ce się otoczenie biznesowe w zakresie legislacji oraz wzrost oczekiwań społecznych i środowiskowych stawia nowe wyzwania przed biznesem. Aby zrozumieć i skutecznie odpowiedzieć na te zmiany, konieczne jest nowe podejście do analizy biznesowej, które pozwoli na budowanie długookresowej wartości firmy   i umożliwi zarz?dzanie ryzykami społecznymi i środowiskowymi. Takie działanie ułatwia koncepcja   CSR (corporate social responsibility), znana również jako CR (corporate responsibility).

 

Celem działań w zakresie CSR jest integracja czynników gospodarczych, społecznych i środowiskowych w analizie biznesowej prowadz?ca do wzrostu wartości firmy i wartości marki poprzez minimalizowanie ryzyk oraz zwiększenia wiarygodności rynkowej i inwestorskiej.  
  

Artykuł >>>

 

Dlaczego warto uczestniczyć w seminarium?

 

Celem seminarium jest zaprezentowanie korzyści jakie niesie ze sob? wdrożenie strategii CSR w firmie. Uczestnicy dowiedz? się czym jest CSR jako strategia zarz?dzania i jakie s? najważniejsze światowe trendy w zakresie odpowiedzialnego biznesu. Zaprezentujemy kluczowe narzędzia CSR.

 

Podczas części warsztatowej uczestniczy będ? mogli krok po kroku przejść przez analizę  najważniejszych obszarów firmy pod k?tem działań CSR oraz poznać najlepsze praktyki rynkowe realizowane w zidentyfikowanych obszarach. Podstaw? CSR jest zaangażowanie interesariuszy, ich wiedzy i doświadczenia w budowanie strategii odpowiedzialności społecznej. Zaprosimy Państwa do zidentyfikowania kluczowych interesariuszy oraz przedstawimy sposoby komunikacji procesu dialogu społecznego.

 

W programie:

 

1.           CSR tło zagadnienia oraz sytuacja obecna.

2.           Wymogi Unii Europejskiej i krajów członkowskich w zakresie CSR.

3.           Warsztat z budowania strategii CSR.

4.           Jak raportować CSR zgodnie z międzynarodowymi standardami?

5.           Wybrane obszary działań CSR.

 

Partner merytoryczny:

http://www.taxand.pl/

Seminarium poprowadzi:

  Robert Sroka

Szef zespołu CSR w Accreo Taxand, gdzie doradza przy identyfikacji i zarz?dzaniu ryzykami społecznymi i środowiskowymi oraz budowaniu polityki CSR dla klientów firmy. Wcześniej ekspert ds. CSR w organizacji Pracodawcy RP, gdzierealizował, miedzy innymi, projekt „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu” i  koordynował największe w Polsce badanie CSR.  

Z ramienia organizacji pełnił też funkcję członka Organu Doradczego i Opiniodawczego Prezesa Rady Ministrów oraz przewodnicz?cego Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji Kapitałowych w Ministerstwie Gospodarki, której celem jest wypracowanie rekomendacji rozwoju CSR w Polsce. W latach 2009- 2010  był kierownikiem ds. CSR w Grupie Żywiec S.A., gdzie odpowiadał m.in. za tworzenie i realizację kompleksowej strategii CSR i wprowadzenie Grupy Żywiec na Respekt Index na GPW w Warszawie. W ramach Forum Odpowiedzialnego Biznesu, był członkiem zespołu projektowego opracowuj?cego metodologię badań i standardów łańcucha dostaw, zgodnego z CSR.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------  Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.  

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

 

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!