Paulina GrotkowskaSenior Associate w praktyce prawa pracy Bird & Bird

Paulina jest ekspertem w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Paulina jest adwokatem z przeszło dziewięcioletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie doradztwa dotyczącego indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy. Brała udział w transakcjach fuzji i przejęć, wprowadzaniu spółek na giełdę, projektach restrukturyzacyjnych zakładów pracy, analizując m.in. zgodność działalności przedsiębiorców z wymogami prawa pracy, doradzając w kwestiach związanych z transferem zakładów pracy, zwolnieniami grupowymi, programami dobrowolnych odejść oraz alokacją wewnętrzną. Doradza również Klientom we wszelkich sprawach związanych z bieżącą działalnością spółek, w szczególności związanych z zatrudnieniem kadry menedżerskiej oraz delegacją do pracy zagranicę. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu M.C. Skłodowskiej w Lublinie. Jest również absolwentką Wydziału Law and Government, Dublin City University w Dublinie. Przebywała na praktyce w Biurze Rzeczników Patentowych „Merrion Legal Trade Marks Agents” w Dublinie. Jest autorem licznych publikacji oraz prelegentem na konferencjach i seminariach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Prowadzone spotkania

Konferencja i Seminarium  • …

CCIFP  •  warszawa

PPK- Małe firmy

Temat PPK staje się obecnie aktualny dla pracodawców z poziomem zatrudnienia pomiędzy 50 a 250 osób. Od lipca 2020 roku do programu przystępować będą...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!