Jakub Barańskiadwokat

Jakub Barański jest adwokatem w praktyce postępowań sądowych i arbitrażowych. Współpracuje również z praktyką nowych technologii oraz praktyką prawa karnego w ramach grupy ds. cyberbezpieczeństwa.

Zajmuje się przede wszystkim transgranicznymi sporami sądowymi i arbitrażowymi o charakterze handlowym, w szczególności sporami na gruncie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (tzw. CISG) oraz budowlanymi, powstałych w związku z realizacją dużych projektów infrastrukturalnych. Zajmuje się również sprawami związanymi z cyberbezpieczeństwem, w tym dotyczącymi tzw. phishingu, oszustw typu business e-mail compromise oraz odpowiedzialności internetowych giełd kryptowalut za utratę środków, zarówno w postępowaniach cywilnych i karnych, jak i sporami powstałymi na tle kontraktów IT, takich jak umowy wdrożeniowe lub outsourcingowe.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP