Agnieszka Wnukdoradca podatkowy

Doradca Podatkowy, ekspert w zakresie podatkowej obsługi restrukturyzacji i transakcji, z szerokim doświadczeniem w krajowych i międzynarodowych projektach. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych i międzynarodowym prawie podatkowym, a także problematyce przeciwdziałania unikaniu opodatkowania oraz opodatkowania w gospodarce cyfrowej.

Absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i na Universite des Sciences Sociales w Tuluzie, gdzie studiowała międzynarodowe prawo podatkowe oraz autorka publikacji w prasie fachowej i komentarzy w mediach codziennych.

Prowadzone spotkania

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!