Komitet Agrobusiness

Celem Komitetu Agrobusiness jest:

reprezentowanie interesów firm stowarzyszonych przed organami centralnymi, nawiązywanie kontaktów z interesariuszami, formułowanie postulatów wraz z proponowanymi rozwiązaniami i przedstawianie ich odpowiednim organom, oraz budowanie relacji poprzez m.in. promowanie dobrych praktyk.
 


Najbliższe zebrania komitetów:

Brak wydarzeń z wybranej kategorii

Stanowiska, sprawozdania i aktualności

Poprzednie spotkania Komitetu Agrobusiness


Reprezentujemy interesy firm stowarzyszonych

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!