Komitety tematyczne

Sprawozdania z ostatnich komitetów

Reprezentowanie interesów firm stowarzyszonych jest jednym z celów strategicznych Francusko- Polskiej Izby Gospodarczej w Polsce.

Już od 25 lat angażujemy się w działania na rzecz rozwoju polskiej gospodarki  i aktywnie wspieramy naszych członków dzieląc się rzetelną wiedzą i wsłuchując się w ich oczekiwania i pomysły na udoskonalenie ustawodawczego status quo dla sprawniejszego prowadzenia działalności w naszym kraju. Dajemy firmom stowarzyszonym  możliwość bezpośredniej wymiany i dyskusji  z  ekspertami z różnych dziedzin mających wpływ na rozwój biznesu.

 

Celem działania Komitetów jest:

 • Wypracowywanie wspólnych stanowisk, dokumentów, rekomendacji niezbędnych do reprezentowania interesów firm stowarzyszonych na szczeblu legislacyjnym,

 • Organizowanie spotkań z przedstawicielami urzędów centralnych, ministerstw i liderami opinii celem uzyskania trafnego, bieżącego obrazu wybranych sektorów w Polsce,

 • Stworzenie wspólnego miejsca dyskusji i refleksji dedykowanego firmom członkowskim.

 

Obserwując niegasnące zainteresowanie komitetami tematycznymi oraz zmieniające się realia rynku wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych firm stowarzyszonych. Zależy nam, aby jak najwięcej osób zainteresowanych mogło uczestniczyć w spotkaniach i zabierać głos w ważnych sprawach.

Najbliższe zebrania komitetów CCIFP

Zainteresowane firmy członkowskie mogą przekazać swoje propozycje odnośnie ważnych zagadnień już poruszonych przez Komitety tematyczne, lub na temat potrzeby utworzenia nowego Komitetu.

W tym celu prosimy o uzupełnienie formularza i odesłanie go na adres joanna.jaroch@ccifp.pl

Komitety Tematycznie - Formularz

KOMITET NIERUCHOMOŚCI:

 • Organizowanie spotkań z ekspertami lub przedstawicielami urzędów centralnych, ministerstw i liderami opinii w odpowiedzi na bieżące wyzwania sektora  budowlanego w celu wspólnego wypracowania rozwiązań przez grono biznesowe.
 • Reagowanie na nowelizacje projektów ustaw w zakresie przepisów prawnych regulujących rynek nieruchomości.

 • Przedstawienie aktualnych raportów i prognoz związanych z sektorem budowlanym, a także informowanie o najnowszych trendach w zakresie nieruchomości w Polsce. Omówienie tendencji związanych z inwestycjami i kształtowaniem się rynku.

KOMITET ELEKTROMOBILNOŚCI:

 • Prezentacja najnowszych analiz i doniesień badawczych w zakresie barier i wyzwań w rozwoju elektromobilności w Polsce.

 • Wypracowanie wspólnych stanowisk firm członkowskich w zakresie wdrożenia niezbędnych przesłanek na rzecz rozwoju samochodów elektrycznych w Polsce.

KOMITET PARTNERSTWA PUBLICZNO – PRYWATNEGO (PPP):

 • Organizowanie spotkań z ekspertami lub z przedstawicielami urzędów centralnych, ministerstw i liderami opinii odpowiedzialnymi za rozwój PPP w Polsce.

 • Reagowanie na nowelizacje projektów ustaw w zakresie przepisów prawnych regulujących PPP.

 • Platforma wymiany doświadczeń pomiędzy firmami działającymi na rynku PPP.

KOMITET PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (PZP):

 • Organizowanie spotkań z ekspertami lub z przedstawicielami urzędów centralnych, ministerstw i liderami opinii odpowiedzialnymi za rozwój PZP w Polsce.

 • Reagowanie na nowelizacje projektów ustaw w zakresie przepisów prawnych regulujących PZP.

KOMITET ENERGETYKI I ŚRODOWISKA:

 • Organizowanie spotkań z ekspertami w dziedzinie energii i ochrony środowiska lub z przedstawicielami urzędów centralnych, ministerstw i liderami opinii w ramach omówienia bieżących projektów mających wpływ na poprawę środowiska i efektywności energetycznej.

 • Poruszanie ważnych tematów w zakresie ochrony środowiska, m.in. gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii, termomodernizacja.

 • Dyskusja o trudnościach napotykanych przez firmy stowarzyszone przy realizacji swoich projektów w dziedzinie energii i ochrony środowiska oraz zastanowienie się wspólnie nad możliwościami ominięcia tych barier.

KOMITET AKCJONARIAT PRACOWNICZY:

 • Spotkania dla firm korzystających lub planujących wdrożyć akcjonariat pracowniczy w swojej firmie.

 • Przygotowywanie w gronie przedstawicieli firm stowarzyszonych rekomendacji dla organów centralnych.

 • Śledzenie i omówienie aktualnych raportów na temat wpływu akcjonariatu pracowniczego na gospodarkę, kondycję biznesową firm oraz na budowanie kapitału przez osoby czynne zawodowo.

KOMITET PODATKOWY:

 • Wspólne wypracowywanie stanowisk w odpowiedzi na zmiany projektów i nowelizacje ustaw. Praca nad rozwiązaniami ułatwiającymi prowadzenie biznesu w Polsce w obszarze podatków.

 • Informowanie o planowanych zmianach w zakresie podatków oraz pomoc w zrozumieniu skomplikowanych regulacji prawnych i ich wpływu na rozwój firmy.

 • Omawianie problemów i rozwiązań kluczowych kategorii w dziedzinie podatków: VAT, podatki dochodowe, ordynacja podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych.

KOMITET HANDEL:

 • Stworzenie miejsca dyskusji, wymiany doświadczeń dla firm z sektora retail.

 • Monitorowanie wyzwań w sektorze oraz szukanie rozwiązań bieżących problemów.

 • Wypracowywanie wspólnych stanowisk w stosunku do konsultowanych ustaw.

KOMITET ZDROWIE:

 • Spotkania z przedstawicielami organów centralnych .

 • Wypracowywanie wspólnych stanowisk w stosunku do konsultowanych ustaw.

KOMITET CSR:

 • stworzenie miejsca dyskusji i refleksji dla firm stowarzyszonych na temat odpowiedzialności społecznej  przedsiębiorstw (CSR) w Polsce.

 • opracowanie przewodnika dobrych praktyk w zakresie CSR aby pomóc firmom stowarzyszonym w implementacji zasad i strategii CSR.

 • informowanie o najnowszych trendach w zakresie CSR w Polsce.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!