Komitety  •  Grupa robocze

Uproszczona APA (status procedowania nad ustawą DRM)

Informujemy, że projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (dalej: Ustawa DRM), za pośrednictwem którego MF zamierza wprowadzić szereg zmian w zasadach ubiegania się o APA, jest aktualnie procedowany przez Komisję Finansów Publicznych (po pierwszym czytaniu w Sejmie).


Jak wcześniej Państwa informowaliśmy, to właśnie za pośrednictwem Ustawy DRM planowano pierwotnie wprowadzić możliwość sięgania po uproszczoną APA, której celem było umożliwienie podatnikom zaliczenia do KUP kosztów nabywanych świadczeń niematerialnych. Niestety prace nad uproszczoną APA zostały przesunięte do odrębnego procedowania, przez co istotnie maleje prawdopodobieństwo wprowadzenia tego instrumentu jeszcze w tym roku. Nie są również jeszcze znane żadne założenia odnośnie alternatywnego rozwiązania, służącego ograniczeniu negatywnych skutków obowiązywania art. 15e CIT, które było zapowiadane przez MF.


W konsekwencji Ci z Państwa, którzy ponosili w latach 2018-2019 wydatki, dotyczące usług, opłat i należności podlegających limitom z art. 15e CIT i zmuszeni byli wyłączyć je z kosztów uzyskania przychodów, w celu ujęcia tych kosztów dla potrzeb podatkowych powinni złożyć wniosek o standardową APA do końca tego roku.


Zwracamy uwagę, że przepisy art. 108 i art. 119 Ustawy DRM, dają możliwość wyłączenia transakcji spod limitu przewidzianego przepisami art. 15e CIT również w stosunku do roku poprzedzającego rok złożenia wniosku (czyli zarówno do 2018 i 2019), tylko jeśli wniosek o APA zostanie złożony do dnia 31.12.2019 r. Oznacza to, iż brak złożenia wniosku APA w roku 2019 może bezpowrotnie skutkować brakiem możliwości zaliczenia wydatków poniesionych w latach 2018-2019 do kosztów uzyskania przychodów.


Zwracamy uwagę, że objęcie transakcji APA to nie tylko możliwość rozpoznania podatkowego kosztów usług, opłat i należności, które podlegają limitom z art. 15e CIT, ale również bezpieczeństwo podatkowe i zwolnienie z obowiązków dokumentacyjnych w zakresie transakcji objętych decyzją.


Chętnie odpowiemy na Państwa dodatkowe pytania lub wątpliwości związane z przebiegiem procedury, jak również przybliżymy dostępne sposoby na zminimalizowanie kosztów administracyjnych procesu ubiegania się o APA.

Przydatne linki

Spotkanie komitetu podatki w CCIFP

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19