Publikacja danych o marcowej produkcji może umocnić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,0255 (osłabienie złotego o 0,1%). W poniedziałek mieliśmy do czynienia z umocnieniem złotego, a w kierunku jego aprecjacji oddziaływały lepsze od oczekiwań dane nt. bilansu płatniczego w Polsce.</p>

>

We wtorek rano kurs EURPLN spadł przejściowo poniżej poziomu 4,00, jednakże w dalszej części dnia znalazł się w łagodnym trendzie deprecjacyjnym, który potrwał do końca tygodnia. W czwartek i pi?tek zmienność złotego znacz?co wzrosła i naszym zdaniem nie była ona zwi?zana z wydarzenia makroekonomicznymi. Uważamy, że wynikała ona z dostosowania struktury portfela przez inwestorów. Wsparcie dla naszej oceny stanowi fakt, iż podobna zmienność została odnotowana w przypadku innych kursów walut rynków wschodz?cych takich jak meksykańskie peso, turecka lira, południowoafrykański rand, koreański won, tajwański dolar oraz filipińskie peso. W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla złotego będ? publikacje kwietniowych wyników badań koniunktury dla najważniejszych europejskich gospodarek (PMI, ZEW, Ifo). Oczekujemy, że wskaż? one na poprawę koniunktury w strefie euro, w tym w Niemczech, dlatego ich sumaryczny wpływ może być lekko negatywny dla złotego. Z kolei lekko pozytywne dla złotego mog? być w naszej ocenie również dzisiejsze krajowe odczyty (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna). Dane z amerykańskiej gospodarki (zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż domów na rynku wtórnym, sprzedaż nowych domów), a także wstępny indeks PMI dla chińskiego przetwórstwa nie wywołaj? naszym zdaniem znacz?cej reakcji rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!