Analizy i badania

Zgodnie z finalnymi danymi inflacja CPI w Polsce zwiększyła się we wrześniu do -0,5% r/r wobec -0,8% w sierpniu

<p style="text-align: justify;">Wzrost inflacji wynikał przede wszystkim z wyższej dynamiki cen paliw oraz nośników energii, które podwyższyły inflację łącznie o 0,5 pp. W przeciwnym kierunku oddziaływał spadek dynamiki cen w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe”, który obniżył inflację o 0,2 pp.</p>

>

Zmniejszenie dynamiki cen żywności wynikało w znacznym stopniu z efektów wysokiej bazy sprzed roku, zwi?zanych z ubiegłoroczn? susz?, widocznych szczególnie w przypadku cen warzyw (por. MAKROpuls z 11.10.2016). Inflacja bazowa we wrześniu nie zmieniła się w stosunku do sierpnia i wyniosła -0,4% r/r. Prognozujemy, że deflacja w Polsce utrzyma się do listopada 2016 r., a w całym 2016 r. inflacja ukształtuje się na poziomie -0,6% r/r wobec -0,9% w 2015 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wzrost gospodarczy na 5

Oczekujemy, że PKB w Polsce wzrośnie w 2021 r. o 5,3% r/r wobec spadku o 2,7% w 2020 r., a w 2022 r. zwiększy się o 4,9% (por. MAKROmapa z...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!