Analizy i badania

Zdrowe trendy również na stacjach benzynowych

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Polacy najbardziej przejmują się zdrowiem. Aż 26% konsumentów wskazało <em>zdrowie </em>jako swoją największą obawę na nadchodzące pół roku. Nie zaskakuje więc fakt, że wyjątkowo niskie bezrobocie i lepsza sytuacja materialna konsumentów pozwalają im w większym stopniu skupić się na sobie i na zdrowiu, co z kolei przekłada się na rozwój trendu prozdrowotnego, także na rynku stacji benzynowych – Katarzyna Reizer, analityczka z firmy Nielsen komentuje zdrowy trend w odniesieniu do rynku stacji benzynowych.</span></p>

>

Duży format króluje w trendzie zdrowotnym

Największe znaczenie dla tego trendu ma bezsprzecznie duży format: hipermarkety i supermarkety s? odpowiedzialne za ok. 50% sprzedaży zdrowej półki (rozumianej jako produkty BIO/EKO/bez laktozy) w Polsce. Warto podkreślić, że rośnie znaczenie placówek małoformatowych w tym obszarze i swoj? szansę maj? także stacje benzynowe, gdzie rozwijaj?ce się trendy prozdrowotne możemy zaobserwować m. in. wśród napojów bezalkoholowych.

Na stacjach napoje zaraz po alkoholu

Napoje stanowi? drug? największ? grupę, po napojach alkoholowych, produktów sprzedawanych na stacjach benzynowych – więcej niż 1/3 całej sprzedaży na stacjach generowana jest właśnie przez produkty należ?ce do tej grupy. Poprzez napoje rozumiemy napoje energetyczne, napoje gazowane, wodę mineraln?, soki i napoje niegazowane, mrożon? kawę i herbatę oraz soki certyfikowane dla dzieci.

Aż 71% repondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że ograniczenie spożywania napojów słodzonych może pomóc ludziom kontrolować ich wagę. Daje to miejsce dla rozwoju takich kategorii jak woda, czy napoje o obniżonej zawartości cukru, co wyraźnie możemy zaobserować na rynku stacji benzynowych.

Bezcukrowe energetyki zyskuj? na znaczeniu

Na stacjach benzynowych największ? kategori? wśród napojów s? napoje energetyczne, stanowi?c ponad 1/3 wartości sprzedaży grupy. W całej kategorii, rozwijaj?cej się w tempie prawie 9% w poprzednim roku, możemy wydzielić dwa segmenty energetyków: te z cukrem i bez cukru. Segment bez cukru jest wprawdzie znacznie mniejszy (ok. 8% kategorii) ale rozwija się prawie trzy razy szybciej niż produkty standardowe, co powoduje, że jego waga widocznie wzrasta.

Polacy nadal lubi? napoje gazowane, ale coraz częściej sięgaj? po wersję light

Drug? najważniejsz? kategorię stanowi? napoje gazowane, których udział w sprzedaży na stacjach benzynowych jest zbliżony do napojów energetycznych. I tutaj również możemy zaobserwować podobn? sytuację - pomimo, że obecnie waga segmentu light jest znacznie niższa (ok. 6%), to jego tempo wzrostu jest dwukrotnie wyższe niż segmentu standardowego, co powoduje, że segment light staje się coraz ważniejszy.

37% badanych uważa, że dietetyczne wersje napojów s? równie smaczne jak produkty o pełnej zawartości cukru, jednocześnie 29% jest przeciwnego zdania, twierdz?c, że obniżona zawartość cukru szkodzi walorom smakowym . Dodatkowo warto uwzględnić fakt, że połowa konsumentów uważa, że naturalne słodziki, jak np. stewia, s? lepszym zamiennikiem cukru w napojach niż te sztuczne, co powoduje, że istnieje pole rozwoju dla nowych, alternatywnych produktów.

Chętniej kupujemy wodę mineraln? i źródlan?

Więcej na temat...„Zdrow? i niskokaloryczn?” kategori?, która rozwija się dynamicznie na stacjach benzynowych jest również woda. Sprzedaż wód mineralnych i źrodlanych rośnie w tempie 5,9% i w zdecydowanej mierze kieruje wzrostem kategorii. Warto jednak zwrócić uwagę także na produkty alternatywne w tej kategorii, np. wody witaminowe lub posiadaj?ce inne dodatkowe właściwości, których sprzedaż rośnie znacznie szybciej (14,8% wzrostu w ci?gu ostatniego roku), co może wskazywać na to, że konsumenci poszukuj? ciekawych, nowych propozycji.

Świeże soki – najszybsze tempo wzrostu

Świeże soki s? najmniejszym z dotychczas omawianych segmentów, ale charakteryzuj? się najszybszym tempem wzrostu. Ponad 36-procentowy wzrost sprzedaży produktów tego typu na stacjach benzynowych powoduje, że ich udział w sprzedaży napojów na stacjach wzrasta. Nadal znajduje się on jednak na dość niskim poziomie w porównaniu z pozostałymi placówkami małoformatowymi (1,5% vs. 4,3%), co powoduje, że wci?ż istnieje pole do rozwoju w tym zakresie.

Prozdrowotne trendy coraz silniejsze na stacjach

Rola jak? trendy prozdrowotne odgrywaj? w w zakupach polskich konsumentów wci?ż rośnie. Polacy coraz częściej poszukuj? zdrowszych, dietetycznych produktów, o mniejszej zawartości cukru czy posiadaj?cych dodatkowe właściwości, nie tylko wśród napojów. Detaliści, w tym również stacje benzynowe, powinni mieć to na uwadze, by móc w jak najlepszym stopniu odpowiadać na potrzeby swoich shopperów.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!