Analizy i badania

Zbiory owoców najwyższe w historii mimo suszy

<p style="text-align: justify;">GUS opublikował dzisiaj wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych. Pozwala on wstępnie ocenić rozmiar strat, jakie wyrządziła tegoroczna susza. Najsilniejszy spadek produkcji zostanie odnotowany w przypadku rzepaku i rzepiku (-16% r/r) oraz zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi (-14% r/r). </p>

>

Wbrew oczekiwaniom, tegoroczne straty zwi?zane z susz? nie s? rekordowe. Silniejszy roczny spadek zbiorów zbóż ze względu na suszę odnotowano bowiem w 2006 r. Poza zbożami i rzepakiem spadek zbiorów oczekiwany jest także w przypadku warzyw gruntowych (-8% r/r). Wyraźnie wyższe zbiory szacowane s? natomiast w przypadku owoców z drzew (+58% r/r) oraz owoców z krzewów i plantacji jagodowych (+25%). Z jednej strony wynika to z efektu niskiej bazy sprzed roku zwi?zanego z przymrozkami, z drugiej strony tegoroczne warunki agrometeorologiczne były korzystne dla wegetacji owoców. W konsekwencji GUS szacuje, że tegoroczne zbiory owoców będ? najwyższe w historii. Dzisiejsze dane stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w IV kw. wyst?pi niewielka deflacja cen żywności (-0,1% r/r).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!