Analizy i badania

Zatrudnienie powróciło do łagodnego trendu wzrostowego

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w maju o 2,1 tys. m/m wobec spadku o 0,5 tys. kwietniu.</p>

>

Oznacza to powrót zatrudnienia do łagodnego trendu wzrostowego po jego przejściowym spadku odnotowanym w kwietniu, który był w znacznym stopniu efektem przeprowadzonego w kwietniu br. programu dobrowolnych odejść w Polskiej Spółce Gazownictwa (por. MAKROpuls z 19.05.2015). W najbliższych miesi?cach w kierunku umiarkowanego wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oddziaływać będzie utrzymuj?cy się relatywnie wysoki popyt na pracę w przetwórstwie przemysłowym (w maju pomimo spadku składowa PMI dotycz?ca zatrudnienia wyniosła ok. 53 pkt., kształtuj?c się wyraźnie powyżej granicy 50 pkt. oddzielaj?cej zmniejszenie od wzrostu aktywności) i budownictwie (efekt przyspieszenia inwestycji infrastrukturalnych i mieszkaniowych).

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!