Partnerzy

Zaproszenie na spotkanie z Profesorem Giuseppe de Palo w Ministerstwie Gospodarki

<p style="text-align: justify;">Spotkanie zatytułowane: “Skuteczna mediacja: jak doprowadzić do porozumienia w biznesie?” odbędzie się 27 kwietnia w godzinach 9.00 - 11.00 w budynku głównym Ministerstwa Gospodarki przy Placu Trzech Krzyży 3/5 (Sala pod kopułą – wejście od ulicy Wspólnej).</p>

>

Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli środowisk maj?cych wpływ na kształt prawa w zakresie ADR, mediatorów, przedstawicieli środowiska sędziowskiego oraz pełnomocników procesowych (adwokatów i radców prawnych).

W trakcie spotkania profesor opowie o swoich wieloletnich, międzynarodowych doświadczeniach zwi?zanych z mediacj?, a także przedstawi korzyści płyn?ce z polubownego rozwi?zywania sporów.

Uczestnicy będ? mieli możliwość aktywnego udziału w dyskusji.

Profesor Giuseppe De Palo jest Prezesem oraz jednym z założycieli ADR Center, jednej z największych organizacji zajmuj?cych się polubownymi metodami rozwi?zywania sporów w UE (ponad 3000 mediacji rocznie). Jest równieŜ mediatorem (od 1998 r.), który przeprowadził ponad 750 mediacji.

R.S.V.P. do 23 kwietnia br. na adres e-mail: patryk.popczyk@mg.gov.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!