Wzrost prawdopodobieństwa obniżki stóp procentowych w lipcu br.

<p style="text-align: justify;">Dzisiejsze wyraźnie niższe od oczekiwań dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej stanowią wsparcie dla naszej prognozy spowolnienia wzrostu gospodarczego z 3,6% w 2015 r. do 2,9% w 2016 r.</p>

>

Jest to również wsparcie dla naszego scenariusza stóp procentowych NBP, zakładaj?cego jednorazow? obniżkę stóp procentowych o 50 pb. w lipcu br. Tak? ocenę wspieraj? również opublikowane dzisiaj wyniki badań koniunktury NBP (Szybki Monitoring), zgodnie z którymi przedsiębiorstwa oczekuj? obniżenia popytu ogółem, zamówień oraz produkcji w II kw. br. Czynnikiem ryzyka w górę dla naszego scenariusza jest ewentualna dalsza poprawa koniunktury w strefie euro. Ryzyko to będzie można lepiej ocenić po pi?tkowej publikacji kwietniowych wyników badań koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach (PMI). Sumaryczny wpływ opublikowanych dziś wyraźnie niższych od konsensusu odczytów jest w naszej ocenie negatywny dla złotego i pozytywny dla cen polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!