Analizy i badania

Wzrost gospodarczy w 2015 r. powyżej oczekiwań

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS, w 2015 r. PKB w Polsce wzrósł o 3,6% wobec 3,3% w 2014 r., co było powyżej naszej prognozy (3,4%) i oczekiwań rynkowych (3,5%).</p>

>

W kierunku zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego w ubiegłym roku oddziaływał przede wszystkim wzrost wkładu eksportu netto (z -1,5 pkt. proc. w 2014 r. do 0,2 pkt. proc. 2015 r.) oraz przyspieszenie konsumpcji prywatnej (z 2,6% r/r w 2014 r. do 3,1% w 2015 r.). W kierunku spowolnienia wzrostu gospodarczego oddziaływał natomiast spadek dynamiki popytu krajowego do 3,4% r/r wobec 4,9% w 2014 r. Był to gównie efekt spowolnienia inwestycji (z 9,8% w 2014 r. do 6,1% w 2015 r.) oraz zmniejszenia wkładu zapasów (z 0,5 pkt. proc. w 2014 r. do -0,3 pkt. proc. w 2015 r.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!