Analizy i badania

Wystąpienia J. Yellen kluczowe dla polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich zwiększyły się do poziomu 2,035 (wzrost o 12pb), obligacji 5- letnich do poziomu 2,727 (wzrost o 7pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,38 (wzrost o 5pb).</p>

>

Od poniedziałku do czwartku ceny polskich obligacji były stabilne. Posiedzenie RPP oraz publikacja Minutes FOMC miały ograniczony wpływ na rynek. W czwartek doszło do wyraźnego wzrostu rentowności polskich obligacji w ślad za obligacjami niemieckimi. Mogło być to zwi?zane ze wzrostem niepewności z uwagi na szczyt G20 w Hamburgu i zwi?zan? z nim wizytę prezydenta USA D. Trumpa w Europie. Opublikowane w pi?tek dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA miały ograniczony wpływ na ceny polskich obligacji. Decyzja  agencji Fitch o utrzymaniu dotychczasowego ratingu Polski oraz jego stabilnej perspektywy została ogłoszona po zamknięciu polskiego rynku długu.

Opublikowana w ubiegły pi?tek decyzja agencji Fitch o utrzymaniu dotychczasowego ratingu Polski oraz jego stabilnej perspektywy jest w naszej ocenie neutralna dla cen polskich obligacji. W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? zaplanowane na środę i czwartek wyst?pienia prezes FED J. Yellen przed Kongresem. Uważamy, że jej wypowiedzi mog? oddziaływać w kierunku podwyższonej zmienności cen polskiego długu. Zagregowany wpływ licznych danych z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) na polski rynek długu będzie naszym zdaniem ograniczony. Neutralne dla cen polskich obligacji będ? w naszej ocenie krajowe dane o bilansie płatniczym i inflacji oraz dane o chińskim bilansie handlowym.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!