Aktualności firm stowarzyszonych

Wyniki badań koniunktury w strefie euro kluczowe dla złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3756 (osłabienie złotego o 1,1%). Przez cały ubiegły tydzień obserwowane było lekkie osłabienie złotego oraz innych walut rynków wschodzących. W znacznym stopniu było to związane ze wzrostem globalnej awersji do ryzyka m.in. ze względu na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Dodatkowym czynnikiem oddziałującym w kierunku odpływu kapitału z rynków wschodzących był również jastrzębi wydźwięk opublikowanej w środę najnowszej projekcji FOMC. Wyraźnie słabsze od oczekiwań krajowe dane o produkcji przemysłowej miały ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty. W piątek po południu doszło do wyraźnego osłabienia złotego w reakcji na doniesienia medialne wskazujące, że 3 października br. TSUE opublikuje wyrok w sprawie kredytów walutowych.

W poniedziałek dolar nieznacznie zyskiwał względem euro ze względu na wzrost światowej awersji do ryzyka. W kolejnych dniach euro odrabiało jednak straty w oczekiwaniu na zaplanowane na środę posiedzenie FOMC. Jastrzębi wydźwięk projekcji FOMC doprowadził do korekty i umocnienia dolara. Było ono jednak przejściowe, gdyż inwestorzy nadal oczekują znaczącego złagodzenia polityki pieniężnej w USA (patrz powyżej). W ubiegłym tygodniu na uwagę zasługuje także utrzymujące się umocnienie funta brytyjskiego względem euro, będące efektem obniżającego się - w ocenie inwestorów - prawdopodobieństwa wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będą zaplanowane na dziś publikacje wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych gospodarek strefy euro. Nasze prognozy są zbliżone do konsensusu rynkowego, stąd w przypadku ich realizacji nie oczekujemy, żeby dane miały istotny wpływ na kurs złotego. Uważamy, że neutralne dla polskiej waluty będą także indeks Ifo dla Niemiec, dane z USA (trzeci szacunek PKB, wstępne zamówienia na dobra trwałego użytku, sprzedaż nowych domów, indeks Conference Board, finalny indeks Uniwersytetu Michigan), a także krajowe dane o produkcji budowlano-montażowej. Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Fitch zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na kurs złotego zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!