Wynik referendum we Włoszech negatywny dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,4808 (osłabienie złotego o 1,4%).</p>

>

W poniedziałek z uwagi na ubogi kalendarz wydarzeń makroekonomicznych mieliśmy do czynienia ze stabilizacj? kursu polskiej waluty. Od wtorku do czwartku złoty znajdował się w trendzie deprecjacyjnym. We wtorek w kierunku jego osłabienia oddziaływały dobre dane z amerykańskiej gospodarki (drugi szacunek PKB w III kw., raport ADP oraz indeks Conference Board). W środę i w czwartek złoty tracił na wartości wraz ze wzrostem globalnej awersji do ryzyka odzwierciedlanej wyższ? wartości? indeksu VIX. W naszej ocenie zmniejszenie apetytu na ryzykowne aktywa zwi?zane było m.in. ze wzrostem ryzyka politycznego we Włoszech z uwagi na referendum konstytucyjne (patrz powyżej). Wpływ krajowych danych (PKB, wstępna inflacja, indeks PMI dla przetwórstwa) na kurs złotego był ograniczony. W pi?tek kurs polskiej waluty ustabilizował się, a dane z amerykańskiego rynku pracy były neutralne dla rynku. Decyzja agencji S&P o zmianie perspektywy ratingu Polski z negatywnej na stabiln? miała miejsce po zamknięciu europejskich rynków i przy niskich obrotach przyczyniła się do lekkiego umocnienia złotego w godzinach wieczornych.

Niekorzystny wynik referendum konstytucyjnego we Włoszech będzie w najbliższych dniach oddziaływał w kierunku osłabienia kursu złotego w stosunku do euro i - w większym stopniu – w stosunku do dolara. Oczekujemy, że wpływ tego wyniku na notowania złotego będzie na tyle silny, że skompensuje on w pełni lekko pozytywny wpływ na kurs złotego pi?tkowej nieoczekiwanej decyzji agencji S&P o zmianie perspektywy ratingu Polski z negatywnej na stabiln?. W tym tygodniu ważnym czynnikiem kształtuj?cym popyt na polsk? walutę będzie czwartkowe posiedzenie EBC. Uważamy, że EBC zdecyduje się wydłużyć rozszerzony program skupu aktywów, a wypowiedzi prezesa M. Draghi na konferencji po posiedzeniu będ? oddziaływały w kierunku podwyższonej zmienności kursu złotego. Konferencja po środowym posiedzeniu RPP będzie naszym zdaniem neutralna dla złotego. Pozostałe dane ze światowej gospodarki  (bilans handlowy w Chinach, ISM poza przetwórstwem oraz wstępny indeks Uniwersytetu Michigan w USA) nie spotkaj? się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!