Wstępny szacunek inflacji w Polsce może osłabić złotego

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3340 (osłabienie złotego o 0,6%).</p>

>

Od poniedziałku do czwartku kursu złotego był stabilny i oscylował wokół poziomu 4,30 za euro. Opublikowane we wtorek wyniki badań koniunktury dla najważniejszych europejskich gospodarek (PMI) miały ograniczony wpływ na rynek walutowy. W czwartek po południu doszło do osłabienia złotego (o ok. 0,7% względem euro). Najprawdopodobniej częściowo wynikało ono ze wzrostu awersji do ryzyka, zwi?zanego z rozpoczęciem ćwiczeń wojskowych w Rosji przy granicy z państwami bałtyckimi oraz Ukrain?. Wieczorna publikacja komunikatu Moody’s (patrz powyżej) nie miała istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. W pi?tek złoty nieznacznie odrabiał straty, czemu sprzyjała popołudniowa publikacja zrewidowanego w dół szacunku amerykańskiego PKB. Lekko jastrzębie wyst?pienie J. Yellen podczas sympozjum w Jackson Hole doprowadziło późnym popołudniem do osłabienia złotego.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla kształtowania się kursu złotego będzie w naszej ocenie środowa publikacja wstępnego szacunku inflacji w Polsce. Uważamy, że okaże się on niższy od oczekiwań rynku, co może oddziaływać w kierunku osłabienia złotego. Przeciwny wpływ będzie miała naszym zdaniem czwartkowa publikacja indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa. Finalny szacunek polskiego PKB nie spotka się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? rynku. Ograniczony wpływ na kurs złotego będ? miały również naszym zdaniem dane z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, indeks Conference Board, indeks ISM dla przetwórstwa), ze strefy euro (wstępne szacunki inflacji w strefie euro  oraz Niemczech), a także wyniki badań koniunktury w Chinach (indeksy PMI dla przetwórstwa wg Caixin oraz CFLP).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ZIELONA ENERGIA ZASILI POLSKĄ NAUKĘ

Od 2021 roku 13 polskich uczelni będzie korzystać z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Wszystko za sprawą...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!