Analizy i badania

Wstępne indeksy PMI w strefie euro w centrum uwagi rynku

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 1,94 (spadek o 1pb), 5-letnie do 2,46 (spadek o 2pb), a 10-letnie do poziomu 2,92 (spadek o 4pb).</p>

>

W ubiegłym tygodniu na rynku utrzymywała się niska płynność zwi?zana z okresem wakacyjnym. W efekcie nawet niewielkie transakcje generowały zmienność stawek IRS. W kierunku podwyższonej zmienności stawek IRS oddziaływało także wyst?pienie prezesa FED J. Powella przed Kongresem. Liczne krajowe dane (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw), a także jastrzębie wypowiedzi dwóch członków RPP nie miały istotnego wpływu na rynek.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie publikacja wyników badań koniunktury (PMI) dla strefy euro. W przypadku realizacji naszej niższej od konsensusu rynkowego prognozy dane mog? oddziaływać w kierunku spadku stawek IRS. Przeciwny wpływ będzie miała najprawdopodobniej publikacja pierwszego szacunku PKB w USA za II kw. Oczekujemy, że pozostałe dane z USA (wstępne zamówienia na dobra trwałe, finalny indeks Uniwersytetu Michigan, sprzedaż nowych domów oraz sprzedaż domów na rynku wtórnym), jak również zaplanowane na czwartek posiedzenie EBC nie będ? miały większego wpływu na stawki IRS.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!