Analizy i badania

Wstępne indeksy PMI w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich wzrosły do poziomu 1,836 (wzrost o 1pb), obligacji 5-letnich zmniejszyły się do poziomu 2,413 (spadek o 10pb), a obligacji 10-letnich obniżyły się do poziomu 2,915 (spadek o 7pb).</p>

>

W poniedziałek ceny polskich obligacji były stabilne. Od wtorku do czwartku miał miejsce wzrost rentowności polskich obligacji szczególnie widoczny na środkowym odcinku i długim końcu krzywej dochodowości. Był on zwi?zany ze wzrostem oczekiwań na podwyżki stóp procentowych na czwartkowym posiedzeniu FOMC, co znalazło odzwierciedlenie w jednoczesnym wzroście rentowności amerykańskich benchmarkowych obligacji. W pi?tek rentowności polskich obligacji spadały na całej długości krzywej dochodowości w reakcji na czwartkow? decyzję FED o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.

Dzisiaj na polskim rynku długu możemy mieć do czynienia z podwyższon? zmienności? w reakcji na wyniki wyborów do greckiego Parlamentu. Jednak w tym tygodniu w centrum uwagi inwestorów będ? środowe publikacje wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek. Uważamy, że w przypadku znacznego pogorszenia koniunktury w strefie euro może dojść do spadku rentowności polskich obligacji. Publikacje licznych danych z USA (finalny PKB, sprzedaż nowych domów, sprzedaż domów na rynku wtórnym, finalny indeks Uniwersytetu Michigan) nie spotkaj? się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? polskiego rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!