Izba

Wizyta Piotra Nowaka, Ministra Rozwoju i Technologii w Paryżu

Wzmocnienie stosunków gospodarczych, Fit for 55, obecna sytuacja energetyczna Europy oraz jej wpływ na przemysł UE i jego konkurencyjność – to główne tematy rozmów ministra rozwoju i technologii Piotra Nowaka z francuskimi ministrami resortów gospodarczych w trakcie wtorkowej wizyty w Paryżu.

Francja jest obecnie naszym 3. partnerem handlowym pod względem polskiego eksportu, zaraz po Niemczech i Czechach. Ubiegły rok przyniósł dynamiczne ożywienie w obrotach handlowych między naszymi krajami. Po 11 miesiącach 2021 r. polski eksport do Francji wzrósł o 21 proc. – do blisko 15 mld euro i o tyle samo import (21 proc.) – 8,7 mld euro.    

Francuskie firmy zajmują 4. miejsce wśród największych inwestorów zagranicznych w Polsce. Wartość kapitału francuskiego zainwestowanego w naszym kraju wyniosła 17,2 mld euro w 2020 r. Obecnie w Polsce działa ponad 1200 podmiotów z kapitałem francuskim. 

Polscy przedsiębiorcy obecni są także na francuskim rynku. W 2020 r. polska spółka CHEMET kupiła aktywa Altifort GLI SAS i stała się wiodącym producentem zbiorników LPG w Unii Europejskiej. Z kolei InPost z sukcesem sfinalizował przejęcie Mondial Relay w 2021 r.  

Wpływ Fit for 55 na kondycję polskiej gospodarki i jej transformację energetyczną

Podczas spotkania z ministrem gospodarki, finansów i odbudowy Francji Bruno Le Mair'em, Piotr Nowak zaznaczył, że docenia, iż prezydencja francuska jest zdecydowana zaangażować Radę ds. Konkurencyjności w monitorowanie negocjacji pakietu Fit for 55.

Musimy sprawić, aby głos ministrów przemysłu był słyszalny, aby respektowane były zasady neutralności technologicznej, efektywności kosztowej, sprawiedliwości i solidarności.

– podkreśłił szef MRiT.

Minister zaznaczył, że ważną rolę w obecnej zielonej transformacji odgrywa system ETS. Polska postuluje jego reformę, aby zatrzymać manipulacje cenami na rynku ETS i ograniczyć rolę instytucji finansowych w wyznaczaniu ich ceny. 

Podczas spotkania poruszono także kwestię mechanizmu CBAM i jego wpływu na konkurencyjność gospodarki europejskiej.

W rozmowach z francuską minister ds. przemysłu Agnès Pannier-Runacher szef MRiT podkreślił wagę wzmacniania potencjału europejskiego przemysłu w ramach programu IPCEI (ang. Important Projects of Common European Interests), w tym IPCEI Health. 

Widzimy bardzo duży potencjał dla IPCEI jako ważnego instrumentu zapewnienia suwerenności technologicznej w kluczowych sektorach, w tym m.in. w farmacji, technologiach produkcji i procesów dla API, aktywnych substancji farmaceutycznych, odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i terapie komórkowe

– mówił minister Nowak. Poinformował, że Polska wyraziła wstępne zainteresowanie przystąpieniem do IPCEI Health. Aktualnie prowadzimy dialog z polskimi firmami na temat ich potencjalnego udziału w tej inicjatywie. 

Spotkanie z francuskimi inwestorami

Liczymy na dalszy wzrost zarówno inwestycji francuskich w Polsce, jak i polskich inwestycji bezpośrednich we Francji, a także na wzrost partnerstw pomiędzy polskimi i francuskimi przedsiębiorstwami

– mówił minister Nowak podczas spotkania z inwestorami francuskimi w siedzibie MEDEF (Mouvement des Entreprises de France, dosł. Ruch Przedsiębiorstw Francji).

Od 2000 r. do końca 2021 r. w Specjalnych Strefach Ekonomicznych i w Polskiej Strefie Inwestycji nadal aktywne są 94 inwestycje firm francuskich. Zadeklarowana wartość tych inwestycji wyniosła 5,537 mld zł. Łączna liczba zadeklarowanych nowych miejsc pracy wyniosła 5 399.  

Odbyło się szereg wspólnych inicjatyw dla wzmocnienia i promocji polsko-francuskich relacji gospodarczych. W listopadzie 2021 r. Ambasada RP w Paryżu zorganizowała po raz trzeci z rzędu "Galę Polskiego Biznesu we Francji". Nagrody otrzymały firmy, które osiągnęły najlepsze wyniki w wymianie handlowej: Grupa Azoty (największy polski eksporter do Francji), Chemet (największy polski inwestor na rynku francuskim) oraz Stellantis (największy francuski inwestor na rynku polskim).

Jeśli chcemy zbudować silną Europę, musimy traktować ją jako jednolity rynek, a przepływ towarów, osób, usług i kapitału jako wspólne dobro

 – podkreśłił minister odczas spotkania z francuskimi inwestorami. 

Poinformował, że polska gospodarka znajduje się w fazie dynamicznej transformacji cyfrowej. W ciągu ostatnich kilku lat wprowadziliśmy szereg proinnowacyjnych ulg podatkowych ukierunkowanych na przyspieszenie transformacji cyfrowej polskich firm.

ŻRÓDŁO: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/minister-piotr-nowak-w-paryzu-sprawiedliwa-transformacja-energetyczna-to-ochrona-europejskiego-przemyslu-i-miejsc-pracy 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!