Aktualności firm stowarzyszonych

White & Case doradza konsorcjum banków w związku z pierwszą ofertą publiczną Uniwheels

<p style="text-align: justify;"><strong>Warszawa, 11 maja 2015 r.</strong> Globalna kancelaria White &amp; Case LLP doradzała Domowi Maklerskiemu mBanku S.A. działającemu jako Globalny Koordynator, Współprowadzący Księgę Popytu oraz Współoferujący, mBank S.A. działającemu jako Gwarant Emisji oraz Bankowi Zachodniemu WBK S.A. działającemu jako Współprowadzący Księgę Popytu, Współoferujący oraz Gwarant Emisji w związku z wartą 504 mln złotych pierwszą ofertą publiczną oraz notowaniem akcji Uniwheels AG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.</p>

>

Pierwsza Oferta Publiczna, która jest największ? w Polsce w tym roku, obejmowała 2  400  000 akcji spółki z nowej emisji jak również 2  400  000 akcji oferowanych przez jedynego obecnie akcjonariusza Uniwheels Holding (Malta) Ltd. Uniwheels producent kół z lekkich stopów jest jednym z największych dostawców kół dla przemysłu samochodowego w Europie.

Transakcja została skierowana do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych w Polsce oraz w drodze emisji prywatnej do inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi (z wyj?tkiem Polski) w rozumieniu Regulacji S amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. Spółka planuje wykorzystać wpływy z oferty na częściowe sfinansowanie budowy nowego zakładu produkcyjnego w Polsce.

W zespole transakcyjnym White & Case znaleźli się prawnicy z Zespołu Rynków Kapitałowych z biur w Warszawie, Frankfurcie oraz Londynie, w tym z biura w Warszawie: Marcin Studniarek, partner kieruj?cy Zespołem Rynków Kapitałowych, Rafał Kamiński, partner lokalny, oraz Monika Dużyńska, associate, z biura we Frankfurcie: Benedikt Gillessen partner oraz Katharina Thumeyer, associate jak również z biura w Londynie partner Doron Loewinger.

***

About White & Case

White & Case LLP jest wiod?c? globaln? firm? prawnicz?, świadcz?c? usługi za pośrednictwem 38 biur znajduj?cych się w 25 krajach. Jako jedna z pierwszych amerykańskich kancelarii prawnych, która swym zasięgiem objęła główne centra biznesowe świata, zapewnia doradztwo i reprezentuje klientów w każdej dziedzinie prawa. Klienci ceni? sobie zarówno nasz? globaln? sieć jak i nasz? znajomość prawa amerykańskiego, angielskiego i lokalnego w każdym z regionów, w którym działamy i polegaj? na naszych kompetencjach przy złożonych transakcjach transgranicznych, a także, gdy reprezentujemy ich w postępowaniach s?dowych i arbitrażowych.

Kontakt:

Mariusz Mroczek
Senior Business Development Manager
White & Case
P. Pietkiewicz, M. Studniarek
i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.
+ 48 22 50 50 225
mrmroczek@whitecase.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!