Partnerzy

Weź udział w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy

<p style="text-align: justify;">W Twoim miejscu pracy poprawiono bezpieczeństwo pracy i ergonomię? Weź udział w 43. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.</p>

>

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Naczeln? Organizacj? Techniczn?, innymi ministerstwami, urzędami kontrolnymi, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.

- Upowszechnianie innowacyjnych projektów jest niezwykle ważne. Konkurs ma wieloletni? tradycję, a zaprezentowane w nim rozwi?zania poprawiły bezpieczeństwo pracy. Udział w nim mog? brać nie tylko pracodawcy, ale także pracownicy, którzy d?ż? do zmian w swoim miejscu pracy - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Celem konkursu jest wyróżnianie tych rozwi?zań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy.

Konkurs promuje także projekty edukacyjne i popularyzuj?ce tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy.

W jakich kategoriach przyznawane będ? nagrody?

• kategoria A – rozwi?zania techniczne i technologiczne

• kategoria B – prace naukowo-badawcze

• kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne

Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności urz?dzeń lub technologii, osi?gnięta poprawa warunków pracy oraz zakres zastosowania i możliwość upowszechnienia - to podstwawowe kryteria oceny wniosków konkursowych. Pod uwagę brane s? także efekty ekonomiczne oraz wpływ na tworzenie kultury bezpieczeństwa.

Oceny zgłoszonych wniosków konkursowych dokona Komisja konkursowa składaj?ca się z ekspertów wyłonionych spośród organizatorów i współorganizatorów konkursu. Nagrody I, II lub III stopnia oraz wyróżnienia wręczy minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystej gali we wrześniu.

Wnioski konkursowe znajduj? się na: www.ciop.pl/konkurs-bhp. Należy je przesłać do Sekretariatu Konkursu do 31 lipca 2015 r. Sekretariat prowadzi Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. 22/623-36-83, e-mail: ciop@ciop.pl

Patronami medialnymi konkursu s?: Infor.pl, Praca i Zdrowie, Przyjaciel przy Pracy, Kulturabezpieczeństwa.pl, TVP Info, Dziennik Gazeta Prawna, portalbhp.pl oraz Bezpieczenstwo Pracy - nauka i praktyka.

Regulamin-Konkursu + formularz_PDF >>>

| Biuro Promocji i Mediów

| Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

| Tel. (+48 22) 661 11 13, 661 11 22

| Fax (+48 22) 661 11 24

| E-mail: prasa@mpips.gov.pl

| www.mpips.gov.pl

Do pobrania

Download Regulamin-Konkursu-_-formularz_01.pdf  (PDF • 188 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!