Partnerzy

Well-being liderów i pracowników firm – relacja z warszawskiej konferencji

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span><strong>Dnia 3 października 2017 w hotelu Sound Garden w Warszawie odbyła się </strong></span><span><strong>pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja w obszarze well-being dla liderów i pracowników firm pt. „Well-Being w Biznesie”, której patronem była m.in. Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa. </strong></span></p>

>

W trakcie konferencji wyst?pili wybitni polscy i międzynarodowi prelegenci z dziedziny leadershipu, well-being, wellness, szczęścia w pracy, mindfulness, stresu, zdrowia fizycznego i psychicznego, a także praktycy biznesu i przedsiębiorczości. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar przekazał wyrazy poparcia dla idei konferencji, a dla uczestników spotkania - serdeczne pozdrowienia i życzenia owocnych obrad.

- Well-Being to wci?ż nowy trend w zarz?dzaniu. Cieszę się z tego, że każdy z prelegentów wniósł swoje spojrzenie na well-being, przyczyniaj?c się do stworzenia jego pełniejszego obrazu:od świadomego przywództwa, dobrego życia dla pracowników, dostawców i klientów, po dobrostan fizyczny, psychologiczny i społeczny człowieka w miejscu pracy – podkreśla organizatorka konferencji Ewa Stelmasiak.

O czym mówili prelegenci? John W. Travis – twórca ruchu wellness w USA, lekarz, autor modeli zdrowia i dobrostanu przedstawił całościowe, wielowymiarowe podejście do wellness podkreślaj?c rolę więzi z drugim człowiekiem dla tworzenia dobrego życia (więcej: https://youtu.be/puD2S-qZZq4). Ray Martin - coach i mentor dla liderów opowiedział o zasadach M?drego Przywództwa w oparciu o empatię i współpracę (więcej: https://youtu.be/tCDqcmNOB7s). Andrzej Jeznach – biznesmen, autor i coach podzielił się swoim doświadczeniem w zakresie tego jak dobre życie pracowników dostawców i klientów przekłada się na wyniki firmy (więcej: https://youtu.be/Z3kgo92f0xc), zaś Ewa Kempisty-Jeznach – dr n.med., specjalista chorób wewnętrznych, medycyny męskiej i holistycznej opowiadała o sposobach walki ze stresem takich jak sen, seks i system odżywiania (więcej: https://youtu.be/FdWTwaZ0vNs). Halina Piasecka – psycholog biznesu reprezentuj?ca Francusk? Izbę Przemysłowo-Handlow? mówiła zaś o tym jak ważne s? w miejscu pracy trzy filary: duma, zaufanie i uznanie, a także autentyczny kontakt z drugim człowiekiem (więcej: https://youtu.be/gDKZCaTvKUQ). Ewa Stelmasiak – pierwszy w Polsce certyfikowany coach wellness oraz założycielka The Wellness Institute omówiła temat zarz?dzania programami well-being dla liderów i pracowników: czym s?, jak nimi zarz?dzać i jak mierzyć ich rezultaty (krótka wypowiedź: https://youtu.be/8yXkaYWSP68).Dyrektor programowy Sundao Master Yu, Jae-Sheen, a także SooJin Kim – artystka, współprowadz?ca program Sundao podkreślali by swój dobrostan budować nie w oparciu o zewnętrzne standardy, ale o głęboki kontakt z samym sob?.

- Troska o well-being pracowników i dbałość o wzajemn? relację pracodawcy i pracownika, s? przejawem świadomości pracodawcy, ale s? też opłacalne dla firmy. Programy well-being mog? mieć na celu zwiększanie efektywności pracowników, budowanie ich lojalności i zaangażowania, a także zapobieganie ryzykom absencji chorobowych i biernej obecności, które stanowi? realny koszt dla wielu firm – podkreśla Ewa Stelmasiak, organizatorka konferencji i założycielka The Wellness Institute.  

Konferencja jest odpowiedzi? na potrzeby współczesnych organizacji, które szukaj? sposobów na budowanie atrakcyjnych środowisk pracy, bo zależy im na lojalności i zaangażowaniu swoich pracowników. Konferencja to także okazja, by zyskać inspirację do dalszych działań w sferze osobistej i zawodowej.

Organizatorem pierwszej, międzynarodowej konferencji „Well-Being w Biznesie” jest The Wellness Institute (wellnessinstitute.pl). Kolejna edycja już za rok (www.wellbeingconference.pl).  

[nggallery id=121]

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!