Aktualności firm stowarzyszonych

Warszawskie biuro Hogan Lovells doradza Grupie Nordea przy przeniesieniu zarządzania Nordea OFE do Aegon PTE

<p style="text-align: justify;">Hogan Lovells doradzał Grupie Nordea przy przeniesieniu zarządzania Nordea OFE (obejmującego aktywa o wartości 6,45 miliarda PLN) do Aegon. Po połączeniu obu funduszy, Aegon PTE będzie zarządzał aktywami o łącznej wartości 12,4 miliarda PLN, stając się czwartym największym funduszem emerytalnym w Polsce. <em>„Transakcja ta finalizuje plan zbycia przez Grupę Nordea jednostek biznesowych w Polsce bezpośrednio obsługujących klientów i skoncentrowania się na bazowych rynkach”</em> - powiedział Claus Stoltenborg, prezes Rady Nadzorczej Nordea PTE.</p>

>

W 2013 roku Nordea sprzedała swój polski bank i zakład ubezpieczeń na rzecz PKO Banku Polskiego, największego banku w kraju.

„Transakcja ta pomoże nam w udoskonalaniu jakości obsługi klientów oraz w umocnieniu naszej pozycji na rynku - powiedział Michał Biedzki, przewodnicz?cy Rady Nadzorczej Aegon PTE.

Według Stoltenborga, transakcja, pod warunkiem jej zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, powinna zostać sfinalizowana pod koniec bież?cego roku.

Warszawskim zespołem Hogan Lovells (obejmuj?cym prawników z departamentów: Korporacyjnego i M&A, Instytucji Finansowych, oraz Podatkowego) kierowała Beata Balas-Noszczyk, Partner Zarz?dzaj?ca warszawskim biurem, stoj?ca również na czele praktyki Instytucji Finansowych. W skład zespołu wchodzili:

Tomasz Żak (Counsel, Departament Korporacyjny i M&A)

Paweł Chodziński (Senior Associate, Departament Podatkowy)

Karol Ruszkowski (Associate, Departament Instytucji Finansowych)

Grupie Aegon doradzała kancelaria Allen &Overy.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!