Aktualności firm stowarzyszonych

Wakacje z kartami BNP Paribas Banku

<p style="text-align: justify;">Klienci BNP Paribas Banku mogą wypłacać gotówkę w bankomatach oznaczonych logo BNP Paribas za granicą na takich samych zasadach jak w Polsce, a także skorzystać z dodatkowych usług, przydatnych szczególnie podczas wakacji.</p>

>

Sieć BNP Paribas Global Network to 16 300 bankomatów w 21 krajach na świecie, w tym między innymi we Włoszech, Francji, Maroko, Turcji czy Tunezji. We wszystkich tych krajach klienci indywidualni Banku BNP Paribas nie zostan? obci?żeni żadnymi dodatkowymi kosztami za wypłatę gotówki, poza tymi, które standardowo ponieśliby za wypłatę gotówki w kraju.

–W szerokiej ofercie kart płatniczych naszego banku znajduj? się zarówno karty kredytowe, debetowe, jak i przedpłacone. Staramy się, aby nasze produkty były dostosowane do potrzeb klientów. Wiemy, że wakacje to czas wzmożonego korzystania z bankomatów poza granicami kraju. Dzięki sieci BNP Paribas Global Network, klienci wypłacaj?cy za granic? pieni?dze nie musz? zastanawiać się nad prowizj? od transakcji. Za wypłatę gotówki z bankomatu BNP Paribas naliczona zostanie taka sama opłata, jak za wypłatę z naszego bankomatu w Polsce – mówi Dorota Marciniak, dyrektor Departamentu Rozwoju Kart w BNP Paribas Banku.

Dodatkowo klienci Banku BNP Paribas w ramach usług dedykowanych dla kart kredytowych mog? skorzystać z Ubezpieczenia „Bezpieczna Podróż”. Pomoże ono zorganizować i pokryć koszty pomocy, której posiadacz karty może potrzebować za granic?, w tym pomocy lekarskiej, czy też pokrycia wydatków zwi?zanych z opóźnieniem lotu lub zniszczeniem bagażu. Do wybranych kart bank proponuje także program Money back, dzięki któremu klienci płac?cy kart? mog? odzyskać część poniesionych wydatków.

Więcej informacji na stronie: http://www.bnpparibas.pl/finanse-osobiste/atm-global-network.asp.

***

BNP Paribas Bank Polska SA należy do Grupy BNP Paribas (www.bnpparibas.com), wiod?cej europejskiej instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. BNP Paribas zatrudnia blisko 190 tys. osób w prawie 78 krajach, w tym 145 tys. osób w Europie. Grupa prowadzi działalność w trzech kluczowych obszarach: Bankowość Detaliczna, Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna oraz usługi zarz?dzania aktywami i maj?tkiem (Investment Solutions). W Europie Grupa prowadzi działalność na 4 rynkach macierzystych (Belgia, Francja, Luksemburg, Włochy), jest także liderem w zakresie kredytów konsumenckich (BNP Paribas Personal Finance). Obszar bankowości detalicznej rozwija się dynamicznie w krajach basenu Morza Śródziemnego, w Turcji, Europie Wschodniej oraz w zachodniej części USA. W obszarach Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej oraz Investment Solutions, Grupa BNP Paribas plasuje się również na czołowych miejscach w Europie, posiada siln? pozycję w Ameryce Północnej i Południowej, a także notuje szybki rozwój swoich spółek w regionie Azji i Pacyfiku.

BNP Paribas Bank Polska SA jest bankiem uniwersalnym. Klientom indywidualnym oferuje produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz kredytowe, klientom firmowym dostarcza rozwi?zania z zakresu finansowania działalności na rynku lokalnym oraz międzynarodowym.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!