Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu premier B. Szydło ogłosiła rekonstrukcję rządu

<p style="text-align: justify;">Dotychczasowy minister finansów P. Szałamacha został zastąpiony przez wicepremiera M. Morawieckiego, który łączyć będzie stanowiska ministra rozwoju i ministra finansów oraz stać na czele Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.</p>

>

Swoj? decyzję B. Szydło uzasadniła konieczności? zmian w administracji państwowej w celu realizacji Planu na rzecz Odpowiedzianego Rozwoju. Tym samym wskazuje to, że Ministerstwo Finansów będzie de facto podporz?dkowane Ministerstwu Rozwoju. Naszym zdaniem trudno obecnie ocenić konsekwencje rekonstrukcji rz?du dla wzrostu gospodarczego i finansów publicznych w średnim okresie

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!