Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy odczyty PKB w najważniejszych europejskich gospodarkach

<p style="text-align: justify;">Kwartalna dynamika PKB w strefie euro w IV kw. ub. r. zwiększyła się do 0,3% kw/kw wobec 0,2% w III kw. (0,9% r/r w IV kw. wobec 0,8% w III kw.).</p>

>

Wyższe tempo wzrostu PKB w obszarze wspólnej waluty wynikało m.in. ze wzrostu kwartalnej dynamiki PKB w Niemczech (0,7% kw/kw w IV kw. wobec 0,1% w III kw.), Hiszpanii (0,7% wobec 0,5%) oraz Włoch (0,0% wobec -0,1%) podczas gdy w przeciwnym kierunku oddziaływało głównie niższe tempo wzrostu we Francji (0,1% wobec 0,3%). W świetle styczniowych wskaźników koniunktury (PMI) oczekujemy, że ożywienie w obszarze wspólnej waluty będzie kontynuowane w I kw. br.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!