Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu opublikowano Minutes z marcowego posiedzenia FOMC

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w zapisie dyskusji znalazły się informacje wskazujące na rozbieżności w poglądach poszczególnych członków FED dotyczących odpowiedniego terminu pierwszej podwyżki stóp procentowych oraz czynników wpływających na ich stanowiska.</p>

>

Część członków FED uważa, że dane makroekonomiczne z amerykańskiej gospodarki uzasadniaj? rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki monetarnej już na czerwcowym posiedzeniu. Inni s? zdania, iż negatywny wpływ ostatniego spadku cen nośników energii oraz silnego umocnienia dolara na inflację stanowi argument za rozpoczęciem podnoszenia stóp procentowych dopiero w II poł. br. Kilku członków FED wyraziło stanowisko, że z rozpoczęciem cyklu zacieśniania polityki monetarnej należy poczekać do 2016 r. Członkowie FED oczekuj? również, że po pierwszej podwyżce stóp procentowych tempo dalszych podwyżek będzie wolniejsze w porównaniu do poprzednich cykli zacieśniania polityki monetarnej. W zapisie dyskusji na szczególn? uwagę zasługuj? fragmenty poświęcone ostatniemu silnemu umocnieniu dolara. Większość członków FED uważa, że ma ono negatywny wpływ na amerykański eksport, a w konsekwencji na wzrost gospodarczy. Zgodnie z treści? Minutes był to główny argument, który skłonił członków FED do obniżenia marcowych projekcji wzrostu gospodarczego (por. MAKROmapa z 23.03.2015). Treść Minutes nie zmienia naszego scenariusza, zgodnie z którym FED rozpocznie cykl zacieśniania polityki monetarnej we wrześniu br. Uważamy, że członkowie FED będ? chcieli poczekać na dane z amerykańskiej gospodarki z II kw. br. aby upewnić się czy spowolnienie gospodarcze odnotowane w I kw. miało przejściowy charakter, a prawdopodobieństwo powrotu inflacji do celu w średnim okresie jest wysokie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!