Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu miało miejsce posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami nie przyniosło ono zmian parametrów polityki monetarnej. W komunikacie po posiedzeniu znalazła się informacja, iż z uwagi na wyższą niepewność co do perspektyw wzrostu gospodarek wschodzących, zwiększenie zmienności na rynkach finansowych i surowcowych oraz zagrożenia geopolityczne, zwiększyły się ryzyka dla gospodarki strefy euro.</p>

>

Zwrócono również uwagę, że inflacja w strefie euro jest niższa od wcześniejszych oczekiwań, głównie ze względu na silny spadek cen ropy naftowej. Dlatego też na najbliższym posiedzeniu (marzec), uwzględniaj?c najnowsze marcowe projekcje makroekonomiczne, EBC „będzie musiał ocenić i być może zrewidować nastawienie w polityce pieniężnej”. Uważamy, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest obniżenie stopy depozytowej o 10 pb do -0,40% oraz wydłużenie horyzontu czasowego programu luzowania ilościowego o 6 miesięcy do września 2017 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!