Analizy i badania

W przyszłym roku wartość e-sportu ma osiągnąć miliard dolarów

<p style="text-align: justify;">Nowoczesne technologie zmieniają każdą dziedzinę życia społecznego i gospodarczego. Dotyczy to również sportu. Takie technologie jak VR (wirtualna rzeczywistość), ale też rozwój platform OTT wpływają nie tylko na doznania kibiców, ale też działalność klubów i organizacji sportowych. Raport „Deloitte’s sports industry starting lineup. Trends expected to disrupt and dominate 2017”, przygotowany przez firmę doradczą Deloitte, prognozuje, że wartość e-sportu do 2018 roku sięgnie miliarda dolarów w skali globalnej.</p>

>

Pieni?dze poza stadionem

Raport Deloitte zawiera trendy, które będ? wpływać na kształt biznesu sportowego. –  Koncentruj? się one przede wszystkim na technologiach, które maj? ogromny wpływ na to w jaki sposób będ? funkcjonować kluby i organizacje sportowe. Ale nie tylko - oddziałuj? również na zachowania i zaangażowanie kibiców, którzy coraz częściej wybieraj? śledzenie wydarzenia sportowego w Internecie niż na stadionie  – mówi  Marcin Diakonowicz, Partner w Deloitte Lider Sport Business Group.    

VR w domu, AR na stadionie

Technologiami, które maj? i będ? mieć rewolucyjny wpływ na kształt biznesu sportowego s? m.in.: kamery 360 stopni, AR (rozszerzona rzeczywistość) czy VR (wirtualna rzeczywistość). Zdaniem autorów raportu wirtualna rzeczywistość może odmienić świat kibicowania. Umożliwia ona obejrzenie widowiska sportowego w doskonałej jakości bez wychodzenia z domu, śledz?c przebieg meczu lub zawodów „tuż przy boisku”, w rzeczywistości nie ruszaj?c się z własnej kanapy. Jedynym, co jest do tego potrzebne s? VR-owe okulary oraz smartfon z odpowiedni? aplikacj?. To z kolei niesie za sob? bardzo określone konsekwencje. Organizacje sportowe musz? wkładać dużo więcej wysiłku niż dotychczas w  przyci?gniecie na stadiony kibiców. Szczególnie tych, którzy dopinguj? drużynom i sportowcom spoza miejsca ich zamieszkania. Szacuje się, że w USA ponad połowę kibiców stanowi? właśnie takie osoby. –  VR zachęca do ogl?dania meczów w domu, ale z kolei AR może wzbogać doświadczenia w ogl?daniu wydarzeń sportowych na żywo. Wystarczy wspomnieć, że ta technologia umożliwia poinformowanie kibiców o tym, gdzie siedzi ich przyjaciel na tym samym stadionie lub dostarczanie statystyk dotycz?cych graczy w czasie rzeczywistym  – mówi  Wiesław Kotecki  – Experience Design Director w Deloitte Digital. Ważnym elementem przyci?gania kibiców na stadiony s? również programy lojalnościowe oraz personalizacja świadczonych usług. Może to mieć szczególnie duże znaczenie dla kibiców z pokolenia milenialsów.

Wirtualna rzeczywistość wpływa również na rozwój samych sportowców poprzez wzbogacanie programów treningowych. Dzięki VR analiza postępów graczy staje się o wiele bardziej efektywna. Sportowiec może wraz z trenerem przeanalizować swój ostatni występ i ocenić to, co zrobił źle i nad którymi elementami musi popracować.  

Ewolucja mediów sportowych

Raport Deloitte prognozuje, że w najbliższym czasie przybywać będzie platform OTT kierowanych do kibiców sportu. Przykładem jest koncern Walt Disney Company, który zainwestował w firmę BAMTech zajmuj?c? się technologiami streamingu internetowego i obsług? tego typu serwisów. W przyszłości BAMTech ma stworzyć wraz z należ?c? do Disneya telewizj? ESPN nowy serwis streamingowy tylko z  treściami sportowymi.

Zdaniem ekspertów Deloitte media nietradycyjne będ? agresywnie walczyć o prawa sportowe, czego przykładem jest Twitter transmituj?cy rozgrywki ligi NHL. Prawdopodobnie podobna strategia będzie realizowana również przez Amazon czy Apple.  

Analityka danych i Big Data

Analiza danych w sporcie ma dług? tradycję, ale w przyszłości jeszcze bardziej zwiększy się zakres ich wykorzystywania dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym, takim jak Big Data. W biznesie sportowym wci?ż istniej? niewykorzystane źródła danych, które pozwol? zwiększyć przychody, osi?gać lepsze wyniki sportowe i wzbogacić doświadczenia kibiców.

Jednocześnie należy pamiętać, że otwarcie sportu na rewolucję technologiczn? naraża tę branżę na większe ryzyko cyberprzestępczości. Ataki mog? być przeprowadzane w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej czy przejęcia wrażliwych danych finansowych, w tym o zarobkach graczy. Dlatego branża sportowa, tak jak wszystkie inne, powinna wdrożyć nowe strategie obronne w obliczu rosn?cego zagrożenia cyberataków.  

Pieni?dze poza stadionem

Raport Deloitte przewiduje, że drużyny i organizacje sportowe coraz częściej będ? szukać możliwości zwiększenia przychodów poza działalności? stricte sportow?. Nowe i zmodernizowane stadiony inicjuj? kreowanie nowego otoczenia, obejmuj?cego hotele, restauracje, powierzchnie biurowe i sklepowe. Oprócz dywersyfikacji działalności firmom z branży sportowej daje to możliwość zdobycia wiedzy o  tym, jak kibice spędzaj? czas przed i po wydarzeniach sportowych, które ogl?daj?. W USA takie nowe dzielnice wokół stadionów powstały lub powstaj? w Atlancie, Bostonie, Los Angeles i San Francisco.

Alternatywnym źródłem przychodów staj? się również nowe dyscypliny sportu zwi?zane z  nowoczesnymi technologiami: eGaming czy wyścigi dronów. –  Dzięki inwestycjom w te nowe dyscypliny, branża sportowa zyskuje szansę na dotarcie do nowej generacji kibiców, dla których sport jest ściśle powi?zany z technologiami  – mówi  Marcin Diakonowicz.  

Zaangażowanie społeczne na nowym poziomie

Sportowcy od dawna wykorzystuj? swoj? popularność do wspierania ważnych inicjatyw społecznych, takich jak walka z rakiem czy działalność na rzecz dzieci. Zdaniem ekspertów Deloitte poziom ten będzie wzrastał i dotykał nowych obszarów, chociażby takich jak walka z niesprawiedliwości?, nierówności? społeczn? czy rasow?. Działania całej branży sportowej będ? się koncentrować wokół zwalczania nieprawidłowości i korupcji w sporcie. Jednym z przykładów jest powołanie inicjatywy Sport Integrity Global Alliance (SIGA), której zadaniem jest przeprowadzenie reform w zakresie zarz?dzania i  sprawozdawczości finansowej w branży sportowej. Jednym z współzałożycieli SIGA jest Deloitte.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!