W drugi dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu odbyły się m.in. dwa panele dyskusyjne organizowane przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim streszczeniem naszych debat poruszających kwestie transformacji ekologicznej i zrównoważonych inwestycjach

W środę 8 września odbyły się dwa panele dyskusyjne organizowane przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą na Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

 

Transformacja ekologiczna wyzwaniem, czy szansą na ponadnarodowe partnerstwo?:

W pierwszym przedstawiciele firm: Air Liquide, Dalkia, Veolia mówili o swoich doświadczeniach w kontekście walki ze zmianami klimatu i koniecznymi działaniami w obszarze transformacji ekologicznej. Jak mówił Frederic Faroche, dyrektor generalny grupy Veolia, prezes zarządu, dla dużej grupy o zasięgu światowym bardzo ważne, ale też ułatwiające działanie są doświadczenia wynoszone z oddziałów w innych krajach. Dzięki takiemu transferowi wiedzy firma może łatwiej i szybciej wprowadzać sprawdzone rozwiązania. Xavier Pontone, prezes zarządu Air Liquide Polska, również zaznaczył, że doświadczenia grupy bardzo pomagają w Polsce, chociażby w takich obszarach jak biogaz, czy wykorzystanie elektrolizerów. Przykład udanej współpracy między Grupą Azoty i Air Liquide pokazał Filip Grzegorczyk, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty. Jacek Chodkowski, Dyrektor generalny grupy Dalkia w Polsce podkreślił, że firmy potrzebują w Polsce nowych technologii, które będą uwzględniały wytyczne klimatyczne, ale poza zmianą miksu energetycznego należy zadbać o efektywność. Warto również mieć na względzie, że szybkość wprowadzania zielonych zmian zależeć też będzie w dużej mierze od regulacji i stabilności przepisów na poziomie europejskim, mówił Filip Grzegorczyk.

 

 

Zrównoważone inwestycje, czyli jak pogodzić wyzwania środowiskowe i społeczne z interesem ekonomicznym przedsiębiorstw:

W drugim panelu, z udziałem Marka Niedużaka, Podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Fabrice’a Audan, Prezesa Wyborowa Pernod Ricard oraz CCIFP, Frederica Billet, Ambasadora Francji w Polsce i przedstawicieli firm: Orange, Saint-Gobain i Crido. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślili, że Polska potrzebuje inwestycji i to inwestycji zrównoważonych. Są one możliwe do zrealizowania, choć koszty ponoszone zarówno przez sektor prywatny, jak i publiczny będą niebagatelne. Jak zwrócił jednak uwagę Szymon Żółciński, Partner w CRIDO, istnieje wiele programów zarówno na szczeblu unijnym jak i polskim, które pozwolą na finansowanie nowych inwestycji ekologicznych. Teraz jest czas, by zobaczyć jak należy zaplanować inwestycje, gdyż konkursy ruszą niebawem. Julien Ducarroz, Prezes Orange Polska podkreślił współpracę pomiędzy ich firmą i państwem w procesie budowy niezbędnej infrastruktury zapewniającej dostęp do sieci. Jak pokazała pandemia i wymagania współczesnego świata, kwestia podłączenia do sieci jest niezwykle istotna dla firm i obywateli. Joanna Czynsz-Piechowiak, Prezes grupy Saint-Gobain w Polsce podkreśliła, że Polska potrzebuje takich inwestorów, których cele są spójne z celami Polski lub UE. Ponadto biznes ma szczególną rolę do odegrania, by rozpoczynać debaty społeczne i inicjować dialog. Minister Niedużak podkreślał, że dla Polski najważniejsze jest to, by nowe inwestycje były krokiem naprzód na drodze ku transformacji ekologicznej i podkreślił znacząca rolę inwestorów, a w szczególności firm francuskich. Prezes CCIFP i Wyborowej Pernod Ricard, Pan Fabrice Audan przypomniał przy tej okazji skalę dotychczasowych inwestycji i długotrwałe zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki mówiąc o tym, że blisko połowa zysków firmy przeznaczają na inwestycje w naszym kraju. Debatę podsumował Ambasador Francji w Polsce, Pan Frederic Billet, który przypominając polsko-francuskie partnerstwo strategiczne odnowione przy okazji zeszłorocznej wizyty Prezydenta Macrona, podkreślił, że jest wiele obszarów współpracy i nowe możliwości do tego, by zieloną transformację przeprowadzić razem, także na poziomie europejskim.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!