Izba

W drugi dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu odbyły się m.in. dwa panele dyskusyjne organizowane przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim streszczeniem naszych debat poruszających kwestie transformacji ekologicznej i zrównoważonych inwestycjach

W środę 8 września odbyły się dwa panele dyskusyjne organizowane przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą na Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

 

Transformacja ekologiczna wyzwaniem, czy szansą na ponadnarodowe partnerstwo?:

W pierwszym przedstawiciele firm: Air Liquide, Dalkia, Veolia mówili o swoich doświadczeniach w kontekście walki ze zmianami klimatu i koniecznymi działaniami w obszarze transformacji ekologicznej. Jak mówił Frederic Faroche, dyrektor generalny grupy Veolia, prezes zarządu, dla dużej grupy o zasięgu światowym bardzo ważne, ale też ułatwiające działanie są doświadczenia wynoszone z oddziałów w innych krajach. Dzięki takiemu transferowi wiedzy firma może łatwiej i szybciej wprowadzać sprawdzone rozwiązania. Xavier Pontone, prezes zarządu Air Liquide Polska, również zaznaczył, że doświadczenia grupy bardzo pomagają w Polsce, chociażby w takich obszarach jak biogaz, czy wykorzystanie elektrolizerów. Przykład udanej współpracy między Grupą Azoty i Air Liquide pokazał Filip Grzegorczyk, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty. Jacek Chodkowski, Dyrektor generalny grupy Dalkia w Polsce podkreślił, że firmy potrzebują w Polsce nowych technologii, które będą uwzględniały wytyczne klimatyczne, ale poza zmianą miksu energetycznego należy zadbać o efektywność. Warto również mieć na względzie, że szybkość wprowadzania zielonych zmian zależeć też będzie w dużej mierze od regulacji i stabilności przepisów na poziomie europejskim, mówił Filip Grzegorczyk.

 

 

Zrównoważone inwestycje, czyli jak pogodzić wyzwania środowiskowe i społeczne z interesem ekonomicznym przedsiębiorstw:

W drugim panelu, z udziałem Marka Niedużaka, Podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Fabrice’a Audan, Prezesa Wyborowa Pernod Ricard oraz CCIFP, Frederica Billet, Ambasadora Francji w Polsce i przedstawicieli firm: Orange, Saint-Gobain i Crido. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślili, że Polska potrzebuje inwestycji i to inwestycji zrównoważonych. Są one możliwe do zrealizowania, choć koszty ponoszone zarówno przez sektor prywatny, jak i publiczny będą niebagatelne. Jak zwrócił jednak uwagę Szymon Żółciński, Partner w CRIDO, istnieje wiele programów zarówno na szczeblu unijnym jak i polskim, które pozwolą na finansowanie nowych inwestycji ekologicznych. Teraz jest czas, by zobaczyć jak należy zaplanować inwestycje, gdyż konkursy ruszą niebawem. Julien Ducarroz, Prezes Orange Polska podkreślił współpracę pomiędzy ich firmą i państwem w procesie budowy niezbędnej infrastruktury zapewniającej dostęp do sieci. Jak pokazała pandemia i wymagania współczesnego świata, kwestia podłączenia do sieci jest niezwykle istotna dla firm i obywateli. Joanna Czynsz-Piechowiak, Prezes grupy Saint-Gobain w Polsce podkreśliła, że Polska potrzebuje takich inwestorów, których cele są spójne z celami Polski lub UE. Ponadto biznes ma szczególną rolę do odegrania, by rozpoczynać debaty społeczne i inicjować dialog. Minister Niedużak podkreślał, że dla Polski najważniejsze jest to, by nowe inwestycje były krokiem naprzód na drodze ku transformacji ekologicznej i podkreślił znacząca rolę inwestorów, a w szczególności firm francuskich. Prezes CCIFP i Wyborowej Pernod Ricard, Pan Fabrice Audan przypomniał przy tej okazji skalę dotychczasowych inwestycji i długotrwałe zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki mówiąc o tym, że blisko połowa zysków firmy przeznaczają na inwestycje w naszym kraju. Debatę podsumował Ambasador Francji w Polsce, Pan Frederic Billet, który przypominając polsko-francuskie partnerstwo strategiczne odnowione przy okazji zeszłorocznej wizyty Prezydenta Macrona, podkreślił, że jest wiele obszarów współpracy i nowe możliwości do tego, by zieloną transformację przeprowadzić razem, także na poziomie europejskim.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!