Aktualności firm stowarzyszonych

W ciągu najbliższych czterech lat Alians Renault-Nissan wprowadzi na rynek ponad 10 pojazdów z napędem autonomicznym

<p style="text-align: justify;">Czwarta pod względem wielkości grupa motoryzacyjna na świecie potwierdza, że technologie napędu autonomicznego i łączności zostaną wprowadzone na rynek zgodnie z harmonogramem do 2020 r. Nowe technologie oferowane przez obie firmy jeszcze bardziej poprawią bezpieczeństwo. Grupa motoryzacyjna zatrudniła nowego dyrektora, który będzie sprawować nadzór nad pojazdami połączonymi i usługami mobilnymi.</p>

>

SUNNYVALE, Kalifornia, Stany Zjednoczone (7 stycznia 2016 r.) – w ci?gu nadchodz?cych czterech lat Alians Renault-Nissan wprowadzi na rynek ponad 10 pojazdów z napędem autonomicznym.

Globalna grupa motoryzacyjna potwierdziła, że do 2020 r. wprowadzi gamę pojazdów wyposażonych w autonomiczne funkcje na rynki w Stanach Zjednoczonych, Europie, Japonii i Chinach. Technologia będzie montowana w popularnych, produkowanych na masow? skalę samochodach w przystępnych cenach.

Ponadto Alians Renault-Nissan udostępni pakiet nowych aplikacji ł?cznościowych, które ułatwi? użytkownikom śledzenie na bież?co informacji dotycz?cych pracy, kanałów rozrywki i sieci społecznościowych.

„Alians Renault-Nissan nieustannie d?ży do realizacji podwójnego celu, jakim jest zerowa emisja oraz brak ofiar wypadków na drogach” – powiedział dyrektor generalny i  prezes Aliansu, Carlos Ghosn, w Centrum Badawczym Renault-Nissan w Dolinie Krzemowej. – „Dlatego pracujemy nad wdrożeniem technologii autonomicznej jazdy i ł?czności w pojazdach produkowanych na masow? skalę na trzech kontynentach”.

Zerowa emisja i brak ofiar wypadków

Alians Renault-Nissan już teraz jest liderem w branży pod względem realizacji celu zerowego poziomu emisji. Od grudnia 2010 r., kiedy to w rejonie zatoki San Francisco pierwszy Nissan LEAF trafił do nabywcy, Alians zd?żył sprzedać niemal 300  000 pojazdów z napędem elektrycznym.

Bezpieczeństwo i wydajność pojazdów Aliansu Renault-Nissan również znacznie się poprawiły. Na przykład w Japonii liczba poważnych i śmiertelnych obrażeń odniesionych przez podróżuj?cych pojazdami marki Nissan spadła na przestrzeni 20 lat o 61%. Liczba poważnych i śmiertelnych obrażeń odniesionych przez podróżuj?cych pojazdami marki Renault we Francji spadła o 80% na przestrzeni 15 lat.

Przewiduje się, że napęd autonomiczny dodatkowo ograniczy błędy popełniane przez kierowców, które s? przyczyn? nawet 90% zdarzeń skutkuj?cymi ofiarami śmiertelnymi.

W roku 2016 zadebiutuj? pojazdy wyposażone w funkcję kontroli jazdy na jednym pasie, która umożliwi samochodom autonomiczn?, jazdę autostradami, także w warunkach wzmożonego ruchu wymagaj?cego częstego zatrzymywania się. W 2018 r. Alians Renault-Nissan zaprezentuje pojazdy z funkcj? kontroli jazdy na wielu pasach, pozwalaj?c? na autonomiczne pokonywanie zagrożeń i zmianę pasa podczas jazdy autostrad?. Natomiast w roku 2020 technologię „autonomii na skrzyżowaniach”, umożliwiaj?c? poruszanie się po miejskich skrzyżowaniach i w ruchu o dużym natężeniu bez angażowania kierowcy.

Pod koniec tego roku Alians wprowadzi na rynek now? aplikację motoryzacyjn? przeznaczon? do urz?dzeń mobilnych, która umożliwi zdaln? interakcję z pojazdem. W przyszłym roku pojawi się pierwszy „Alliance Multimedia System”, oferuj?cy nowe funkcje multimedialne i nawigacyjne, udoskonalon? integrację ze smartfonami oraz bezprzewodow? aktualizację map. W 2018 r. platforma Alliance Connectivity & Internet of Things zacznie obsługiwać now? funkcję Virtual Personal Assistant dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Wszystkie elementy technologii napędu autonomicznego Aliansu będ? dostępne na życzenie kierowcy.

Harmonizacja kluczem do sukcesu

W 2014 r. Alians Renault-Nissan przeprowadził harmonizację struktur inżynierii w obu firmach. Inżynierowie w firmach Renault i Nissan współpracuj? w ramach jednego zespołu, co pozwala na ograniczenie ilości powielanej pracy nad technologi? nowej generacji. Technologia opracowywana wspólnie przez inżynierów Renault i Nissan jest następnie udostępniana obu firmom i wszystkim markom, aby mogły z niej korzystać dla dobra klientów.

Inżynierowie Aliansu Renault-Nissan opracowali zestaw narzędzi technologicznych, obejmuj?cy sprzęt i aplikacje wchodz?ce w skład oprogramowania. Zespoły ds. produktów Renault, Nissan, Infiniti oraz innych marek Aliansu mog? dobierać te aplikacje do swoich modeli w zależności od potrzeb. Za spraw? partnerstwa w zakresie zaawansowanych badań i rozwoju Renault i Nissan mog? pracować wydajniej, ponosz?c mniejsze koszty, co pozwala na oferowanie klientom pojazdów o większej wartości.

Alians Renault-Nissan dysponuje budżetem badawczo-rozwojowym w wysokości ok. 5 mld dolarów. Czwarta pod względem wielkości grupa motoryzacyjna na świecie, odpowiadaj?ca za 10% światowej sprzedaży samochodów, posiada centra badawcze w Atsugi (Japonia), Guyancourt (Francja), Farmington Hills (USA, stan Michigan) oraz Sunnyvale (USA, Kalifornia). Alians Renault-Nissan posiada również duże centra inżynieryjne, m.in. w Indiach, Brazylii, Rumunii, Turcji i Chinach.

Alians ogłosił dziś, że stanowisko dyrektora ds. technologii obejmie Ogi Redzic, który jako starszy wiceprezes Aliansu ds. pojazdów poł?czonych i usług mobilnych stanie na czele inicjatywy poł?czonych samochodów.

Przed nawi?zaniem współpracy z Aliansem Renault-Nissan Redzic był zwi?zany z Noki?, NAVTEQ, Motorol? oraz z cyberPIXIE, nowo założon? firm? zajmuj?c? się komunikacj? bezprzewodow?. Ostatnio pełnił funkcję starszego wiceprezesa ds. motoryzacji w Nokia HERE, gdzie stał na czele Automotive Business Group. Redzic, który obejmie nowe stanowisko w trybie natychmiastowym, będzie pracować w Paryżu oraz będzie nadzorować zespoły we Francji i w Japonii.

Materiały filmowe będ? dostępne pod poniższym adresem:
http://www.media.blog.alliance-renault-nissan.com/?p=5740

  ***

INFORMACJE O ALIANSIE RENAULT-NISSAN

Alians Renault-Nissan to strategiczne partnerstwo firm Renault (z siedzib? w Paryżu) i Nissan (z siedzib? w Jokohamie), odpowiadaj?ce ł?cznie za 10% całkowitej światowej sprzedaży samochodów. W 2014 r. obie spółki, będ?ce strategicznymi partnerami od 1999 r., sprzedały 8,5 miliona pojazdów w prawie 200 krajach. Alians nawi?zał również strategiczn? współpracę z  producentami z  branży motoryzacyjnej, m.in. z  niemieck? spółk? Daimler, japońsk? Mitsubishi, chińsk? Dongfeng i  indyjsk? Ashok Leyland. Obecnie Alians posiada także większościowy udział w spółce typu joint venture, która zarz?dza rosyjsk? firm? AVTOVAZ – producentem samochodów marki Łada.  

www.media.blog.alliance-renault-nissan.com
www.media.renault.com
www.nissan-newsroom.com

KONTAKT Z MEDIAMI

Aline Henry
Alians Renault-Nissan — Komunikacja
aline.henry@renault-nissan.com
+33 (0)6 03 09 54 97

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!