Analizy i badania

Utrzymuje się silny popyt na biura w Warszawie

<p style="text-align: justify;">Podaż nowej powierzchni biurowej w Warszawie w 2016 roku wzrosła o 65 procent w porównaniu do średniorocznej wartości z lat 2011-2015. Najwięcej nowych budynków powstało w centrum i jego obrzeżach. Najaktywniejszymi najemcami były firmy z branży usług dla biznesu. Międzynarodowa firma doradcza Cushman &amp; Wakefield podsumowuje warszawski rynek powierzchni biurowych w 2016 roku w raporcie „Rynek biurowy w Warszawie – Lokalizacje centralne zyskują na popularności wśród najemców i deweloperów”.</p>

>

W 2016 roku całkowite zasoby powierzchni biurowej w Warszawie przekroczyły 5 mln mkw. Pozwolenie na użytkowanie otrzymało 21 projektów (ł?cznie ponad 400 tys. mkw.), z czego blisko 40% nowej powierzchni znajdowało się w trzech budynkach: Q22, Warsaw Spire A i Gdański Business Center 2. Najwięcej nowej powierzchni powstało w lokalizacjach centralnych (ponad 200 tys. mkw.), jak również w strefie Południowy Zachód (ok. 90 tys. m kw.) oraz Północ (ok. 50 tys. mkw.). W kolejnych dwóch latach podaż powinna pozostać na wysokim poziomie, a jej duża część będzie zlokalizowana w strefach centralnych oraz ich s?siedztwie.

Popyt brutto na rynku nowoczesnych powierzchni biurowych w 2016 roku wyniósł ponad 750 tys. mkw. i pomimo nieznacznego spadku w porównaniu z rokiem poprzednim (9%), był znacznie wyższy od średniorocznego poziomu z lat 2011-2015. Wolumen transakcji najmu dotyczył w przeważaj?cej części (70%) budynków zlokalizowanych w głównych dzielnicach biznesowych – centrum oraz strefach Południe Górne i Południowy Zachód. Silny popyt napędzany był przez firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

– Przy stabilnym wzroście PKB i dalszym dynamicznym rozwoju branży nowoczesnych usług dla biznesu popyt na now? powierzchnię biurow? powinien pozostać na wysokim poziomie. Według raportu Cushman & Wakefield „Where in the World” opublikowanego w grudniu 2016 roku, Polska zajmuje wysok? 7. pozycję w globalnym rankingu lokalizacji BPO, a pocz?wszy od 1995, sektor outsourcingu rośnie w tempie 20% rocznie. Firmy z tej branży to istotny najemca powierzchni biurowych w stolicy. Warszawski rynek ma cechy rynku dojrzałego, obserwujemy więc zwiększon? świadomość wszystkich najemców i potrzebę dopasowania lokalizacji oraz powierzchni biurowej do ich indywidualnych potrzeb – mówi Kamila Wykrota, Partner, Dyrektor Działu Doradztwa i Badań Rynkowych w Cushman & Wakefield.

– Warszawa rozwija się dynamicznie, o czym świadcz? dobre wskaźniki gospodarcze. Jej atutem jest dostępność wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym absolwentów szkół wyższych. Ponadto koszty prowadzenia działalności s? niższe niż w krajach Europy Zachodniej. Poprawia się zarówno infrastruktura transportowa i drogowa, jak i jakość życia. Warszawa przyci?ga wiele nowych firm – mówi Richard Aboo, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych firmy Cushman & Wakefield.

Na koniec 2016 roku średnia stopa pustostanów w Warszawie wyniosła 14,2%, (ponad 700 tys. mkw.), co stanowi wzrost o 2 p.p. w porównaniu z wartości? z końca 2015 (12,3%). Wskaźnik pustostanów w strefach centralnych osi?gn?ł 17,3% natomiast poza centrum – 12,9%, co oznacza wzrost odpowiednio o 4 p.p. i 1,1 p.p. Czynsze nominalne dla najlepszych biur w Centralnym Obszarze Biznesu w Warszawie spadły nieznacznie w porównaniu do ubiegłego roku i wyniosły EUR 23,5-24/m kw./miesi?c, natomiast poza centrum pozostały na tym samym poziomie (EUR 13-16,5).

– Spodziewamy się, że w tym roku na rynek warszawski może trafić ok. 300  000 mkw. nowej powierzchni biurowej. Najemcy nadal będ? w uprzywilejowanej sytuacji negocjacyjnej i mog? oczekiwać atrakcyjnych pakietów zachęt. Silna konkurencja wymusi presję na spadek czynszów efektywnych zwłaszcza w mniej popularnych lokalizacjach i gorszej jakości budynkach – mówi Katarzyna Lipka, Associate Director z Działu Doradztwa i Badań Rynkowych firmy Cushman & Wakefield, autor raportu.

Warszawski rynek biurowy, link do filmu:
http://www.media.pl.cushmanwakefield.com.pl/zdjecia/podglad-pliku/979762

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!