Aktualności firm stowarzyszonych

Unia Korzyści w EFL: finansowanie i wsparcie firmy doradczej w drodze po dotację unijną

<p style="text-align: justify;">Tylko 1,6 proc. przedstawicieli sektora MŚP w Polsce współfinansowało inwestycje środkami z Unii Europejskiej – wynika z raportu EFL „Inwestycje w MŚP. Pod lupą”. Wśród najczęściej wskazywanych powodów niskiego zainteresowania wsparciem unijnym eksperci wymieniają skomplikowane procedury, w tym sposób rozliczania dotowanych inwestycji, konieczność pomocy wyspecjalizowanych podmiotów oraz zniechęcający model konkursowy. EFL, wychodząc naprzeciw potrzebom mikro, małych i średnich firm, przygotował we współpracy z firmą doradczą ADM Consulting Group unikalny produkt „Unia Korzyści”. Klient poza ofertą finansowania, może otrzymać doradztwo w zakresie wsparcia unijnego w perspektywie 2014-2020.</p>

>

-  Polska jest największym beneficjentem unijnej perspektywy 2014-2020. Największa część z puli ponad 82 mld euro ma zostać zainwestowana w zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki oraz poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju. Na wsparcie mog? liczyć podmioty, dla których pozyskanie kapitału z innego źródła jest znacznie utrudnione. Istnieje wiele przykładów, również wśród naszych klientów, z których jasno wynika, że realizacja projektu z dotacji znacz?co rozwinęła firmę i pozwoliła jej zrealizować działania, na jakie przedsiębiorstwo przez wiele kolejnych lat nie mogłoby sobie pozwolić. EFL wpisuje się w działania unijne już od poprzedniej perspektywy 2007-2013 i teraz również zamierza w nich aktywnie uczestniczyć. Zebrane doświadczenie, obserwacje, uwagi klientów, dla których dotacje unijne maj? ogromne znaczenie, pomogły nam w opracowaniu wspólnie z partnerem unikalnego na rynku programu „Unia Korzyści”  – mówi Bartosz Bakes, Dyrektor Sprzedaży EFL.

Unia Korzyści

EFL w zwi?zku z rozpoczęciem wydatkowania w nowej perspektywie unijnej przygotował specjalny produkt „Unia Korzyści”. Klient w pakiecie z ofert? finansowania otrzymuje biznesowe wsparcie wyspecjalizowanej firmy w zakresie dotacji unijnych. Produkt „Unia Korzyści” powstał we współpracy z firm? doradcz? ADM Consulting Group. Jest dostępny dla mikro, małych i średnich firm od  15 maja br. we wszystkich placówkach EFL w Polsce.

Finansowanie…

Wypłata środków z dotacji najczęściej następuje w formie refundacji części kosztów już poniesionych w ramach inwestycji. Oznacza to, że przedsiębiorcy ubiegaj?cy się o wsparcie powinni w pierwszej kolejności zapewnić sobie finansowanie planowanej inwestycji. Potwierdzeniem zdolności firmy do sfinansowania projektu inwestycyjnego jest dla instytucji rozpatruj?cej wniosek promesa wystawiana przez Europejski Fundusz Leasingowy. Weryfikacja zdolności kredytowej oraz wystawienie takiej promesy jest całkowicie bezpłatne, a czas obsługi przedsiębiorców w tym zakresie, jest zredukowany do minimum –  Na postawie ponad 25-letniego doświadczenia, znajomości rynku, zachodz?cych zmian i trendów gospodarczych, EFL jako jedyny na rynku jest w stanie niemalże natychmiast ocenić zdolność kredytow? klienta. A nie trzeba tłumaczyć, że szybkość działania w przypadku przedsiębiorców ma ogromne wręcz znaczenie  – mówi przedstawiciel EFL.

Przedsiębiorca ma do dyspozycji leasing i pożyczkę, w zależności od wymagań wybranego programu unijnego. W szczególności, atrakcyjn? ofert? jest „Leasing Swobodny”, który pozwala na samodzielne zarz?dzanie wysokości? rat leasingowych w celu dopasowania ich do bież?cej płynności finansowej firmy. Co więcej, nie potrzebuje w tym celu pisać wniosku, ani dzwonić do leasingodawcy. Wystarczy komputer z dostępem do Internetu i parę chwil spędzonych na Portalu KlientEFL.

… i doradztwo…

Procedura złożenia wniosku o dotacj? i zwi?zana z ni? duża ilość wymaganych dokumentów sprawiaj?, że firmy bardzo szybko rezygnuj? z ubiegania się o dotacje unijne. W przypadku braku odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, warto zlecić takie zadanie profesjonalnemu podmiotowi zajmuj?cemu się pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. Dlatego w ramach „Unii Korzyści” przedsiębiorcy mog? skorzystać ze wsparcia jednej z czołowych firm doradczych w Polsce ADM Consulting Group. Klienci EFL uzyskuj? specjalne rabaty na usługi, m.in. wyszukanie programu unijnego, dopasowanie finansowania do potrzeb dotacji, pomoc w rozliczeniu dotacji.

- Wnioski o dotację często zawieraj? elementy biznesplanu, nierzadko wymagane jest w nich przedstawienie prognozy finansowej, harmonogramu wydatkowania funduszy. Jeden mały bł?d na etapie składania wniosku może przekreślić szanse przedsiębiorstwa na otrzymanie dofinansowania. Dlatego oferujemy firmom profesjonalne i kompleksowe doradztwo w zakresie ubiegania się o dotację unijn?  – mówi Piotr Iwaszko Doradca ds. projektów inwestycyjnych w ADM Consulting Group.

…w drodze po dotację UE

Wsparcie przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej w dużej mierze bazuje na działaniach, których celem jest unowocześnienie czy stworzenie nowych produktów i usług. Powinno to istotnie zwiększyć ich innowacyjność i konkurencyjność. To jednak wymaga sporych nakładów finansowych i wsparcie unijne musi zostać uzupełnione dodatkowym źródłem. –  Dlatego jako czołowa firma leasingowa w Polsce wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku z nowym produktem. Zależy nam, aby przedsiębiorca, który bardzo liczy na uzyskanie unijnego zastrzyku finansowego, mógł skorzystać z pełnego wachlarza usług oraz kompleksowego, doradczego wsparcia dla biznesu we wszystkich naszych placówkach  – mówi przedstawiciel EFL.

***

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i   faktoring. Od 26 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i  pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 287 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!