Aktualności firm stowarzyszonych

Ulgi podatkowe na działalność B+R - instrumenty wspierające innowacyjność firm

<p style="text-align: justify;">Od 2018 r. wdrożone zostaną istotne zmiany legislacyjne, które zwiększą korzyści podatkowe związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorstwa. Powyższe zmiany dotyczyć będą zarówno tzw. ulgi na działalność B+R, która pozwoli na odliczenie od podstawy opodatkowania 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jak również zasady korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu, gdzie dwukrotnie zwiększony zostanie limit dopuszczalnego odliczenia.</p>

>

Dlatego też warto przygotować firmę do efektywnego skorzystania z obu instrumentów. O tym, jak to zrobić będziemy rozmawiać podczas webinarium organizowanego wspólnie z Instytutem Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) oraz Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

W trakcie spotkania wyjaśnimy m.in.:

• Na czym polega idea podatkowej ulgi na działalność B+R i jakie daje realne korzyści.
• W jaki sposób zwiększ? się korzyści z ulgi od 1 stycznia 2018 r.
• Kiedy w praktyce można z ulgi skorzystać i jak się do niej przygotować.
• Czy i jak można ł?czyć stosowanie ulgi B+R z dotacjami dla przedsiębiorców.
• Jaka grupa pracowników może uzyskać wyższe wynagrodzenie netto w zwi?zku z zastosowaniem 50% KUP.
• Dlaczego od 2018 r. korzystanie z 50% KUP będzie jeszcze bardziej korzystne (zarówno dla pracowników, jak i pracodawców).
• Zasady korzystania z 50% KUP w ramach wdrażania ulgi B+R.

Webinarium skierowane jest do członków zarz?du spółek, dyrektorów finansowych, dyrektorów rozwoju, dyrektorów ds. innowacji, a także głównych księgowych.

Eksperci z Crido Taxand odpowiedz? również na pytania zadawane poprzez czat, w trakcie webinarium. Jeśli uważacie Państwo, że również inne osoby z Państwa firmy mogłyby być zainteresowane powyższymi tematami, prosimy o przekazanie im tej informacji celem rejestracji.

REJESTRACJA NA WEBINARIUM >>>

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i udziału w webinarium!

Z poważaniem,
Zespół Crido Taxand

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!