Analizy i badania

Trendy w rekrutacji w 2016 roku

<p style="text-align: justify;">Koniunktura, rozwój technologii i nowe pokolenia kandydatów na rynku pracy nadają kierunek działaniom pracodawców i rekruterów. Na co w tym roku powinny postawić firmy, które chcą przyciągnąć talenty z rynku? Trendy w rekrutacji w 2016 roku prognozują eksperci LeasingTeam Group.<br /><br /></p>

>

Dojrzałe organizacje maj? świadomość, że o ich przewadze konkurencyjnej decyduj? pracownicy, dlatego planuj?c działania i inwestycje w nowym roku nie zapominaj? o pozyskiwaniu kandydatów. Rekrutacja jest niezwykle dynamicznie ewoluuj?c? dziedzin?, której kierunek rozwoju silnie determinuj? uwarunkowania rynkowe, rozwój technologii i zmieniaj?ce się przyzwyczajenia i oczekiwania kandydatów. Kto zatem chce sięgać po talenty, musi być na bież?co z zachodz?cymi zmianami. Jakich trendów w pozyskiwaniu i rekrutowaniu pracowników możemy spodziewać się w 2016 roku? Sprawdźmy.

Walka o talenty w mediach społecznościowych

W ostatnim czasie rynek pracy diametralnie się zmienił. Efektem dobrej koniunktury i stabilnego wzrostu   gospodarczego jest coraz większe zatrudnienie, a co za tym idzie rosn?cy popyt na pracowników. Firmy częściej szukaj? ludzi do pracy, ale maj? znacznie większy problem ze znalezieniem kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach. Od pewnego czasu mówi się wręcz o powrocie rynku pracownika. To zjawisko staje się coraz bardziej rozpowszechnione i wygl?da na to, że w 2016 r. dalej będzie się umacniać. Prognoza ta jest optymistyczna dla kandydatów, ale już niekoniecznie dla pracodawców i rekruterów. Nie powinni się ni? przejmować ci, którzy przez ostatnie lata zainwestowali w employer branding, nowe rozwi?zania technologiczne w obszarze HR i dysponuj? narzędziami, które pozwol? im zatrzymać najcenniejszych pracowników lub ułatwi? zdobycie nowych. Teraz firmy walcz?c o kandydatów ze swoj? konkurencj? będ? musiały jeszcze częściej sięgać po tzw. pasywnych kandydatów, którzy w danej chwili nie s? zainteresowani zmian? pracy. W tej sytuacji pozyskiwanie kandydatów nie może się już ograniczać tylko do zamieszczenia ogłoszenia w sieci i wyczekiwania na spływ aplikacji. Specjaliści do spraw rekrutacji będ? musieli biegle posługiwać się mediami społecznościowymi, aby skutecznie docierać do talentów w sieci, nawi?zywać z nimi kontakt i skłaniać ich do udziału w procesie rekrutacji.

„Aktywne uczestnictwo w mediach społecznościowych stanie się niezbędne do odniesienia sukcesu w obszarze rekrutacji. Kandydaci coraz poważniej traktuj? swoje wizytówki biznesowe w Internecie i oczekuj? kontaktu od potencjalnych pracodawców i rekruterów. Obecność profesjonalistów online i ich otwartość na nawi?zywanie kontaktów, sprawia, że dostęp do talentów jest ułatwiony, ale warunkiem jest biegłość w obszarze mediów społecznościowych. Kiedyś dla rekruterów był to alternatywny sposób pozyskiwania kandydatów, w czasach rekrutacji on-line to już konieczność” – komentuje Anna Kurczewska-Formela, Kierownik Działu Rekrutacji w LeasingTeam Group.

Rekruter z kompetencjami sprzedażowymi mile widziany

Każdy doświadczony rekruter wie, że pozyskanie aplikacji to dopiero pocz?tek. Podczas rozmowy rekrutacyjnej należy nie tylko zweryfikować doświadczenie zawodowe i kompetencje kandydata, ale także zbudować w nim motywację do dalszego udziału w procesie rekrutacji. Właśnie dlatego rekruter powinien posiadać kompetencje sprzedażowe, dzięki którym będzie w stanie przekonać do udziału w procesie rekrutacji nawet osobę, która aktualnie nie myśli o zmianie pracy. Konieczność częstszego niż do tej pory sięgania po pasywnych kandydatów sprawi, że marketing rekrutacji nabierze szczególnego znaczenia. Rekruterzy będ? musieli rozwijać swoje kompetencje sprzedażowe, aby biegle operować językiem korzyści i trafnie dopasowywać argumenty i komunikaty do swojego odbiorcy. W końcu to, w jaki sposób przekaż? informacje na temat możliwości rozwoju, awansu, dostępnych benefitów pracowniczych, czy kultury organizacyjnej firmy, będzie decydowało o zaangażowaniu kandydata w proces rekrutacji.

Employer branding nabierze na wartości

Teraz, kiedy rynek pracy ponownie staje się rynkiem pracownika kadra zarz?dzaj?ca zaczyna zdawać sobie sprawę, że bez wizerunku solidnego pracodawcy firma nie jest w stanie przyci?gn?ć najlepszych kandydatów. To, w jaki sposób postrzegana jest firma ma wpływ na to jacy ludzie do niej trafiaj?. W zwi?zku z tym coraz więcej firm zwiększa swoje budżety na employer branding i działania promocyjne skierowane do kandydatów. Pracodawcy chętniej inwestuj? w prowadzenie profili firmowych na portalach społecznościowych i to nie tylko biznesowych. Coraz ważniejsze staje się uczestnictwo w targach pracy dla studentów i absolwentów, a także współpraca z uczelniami wyższymi. Prowadz?c zajęcia czy warsztaty na uczelni firma może docierać do osób, które w ci?gu najbliższych lat stan? się dla niej cennymi kandydatami. Innymi sposobami na wzmocnienie wizerunku dobrego pracodawcy jest pisanie artykułów branżowych i tworzenie profesjonalnych zakładek kariery na www. Pamiętajmy, że kandydaci tak samo wyszukuj? informacje o pracodawcy, jak pracodawca o nich, właśnie dlatego posiadanie atrakcyjnej i angażuj?cej strony internetowej staje się coraz ważniejsze.

„Kandydaci zaczynaj? oceniać marki pracodawców w taki sam sposób, w jaki oceniaj? produkty na półkach sklepowych. Jeśli brand nic nie mówi, trudniej podj?ć decyzję o zakupie produktu. Podobnie działa to w przypadku szukania pracy. Jeśli kandydat nic nie wie o pracodawcy, jak? ma mieć motywację do tego, aby u niego pracować? W dzisiejszych czasach świadomość marki i wizerunek dobrego pracodawcy często decyduj? o powodzeniu procesu rekrutacji” – podsumowuje Anna Kurczewska-Formela z LeasingTeam Group.    

Programy polecaj?ce dla oszczędnych

Programy polecaj?ce s? jednym z najskuteczniejszych i najtańszych rozwi?zań rekrutacyjnych, zazwyczaj atrakcyjnym dla wszystkich zaangażowanych stron. Nie dość, że nie wymagaj? dużych nakładów finansowych, to jeszcze znacz?co skracaj? czas realizacji procesu – nic więc dziwnego, że cały czas rosn? w siłę. Osoby polecaj?ce najczęściej bardzo dobrze znaj? już firmę, jej wartości i kulturę organizacyjn?, dlatego wiedz?, kto najlepiej odnajdzie się w strukturach przedsiębiorstwa. Dla potencjalnego kandydata taki pracownik jest wiarygodnym źródłem informacji, często o znacznie większej sile przekonywania niż rekruter. Z kolei zarekomendowanie pracownika wi?że się z gratyfikacj? finansow? dla polecaj?cego. To sprawia, że pracodawcy korzystaj?cy z programów polecaj?cych obserwuj? wzrost zaangażowania, satysfakcji z pracy i motywacji swoich pracowników.

Najwyższa pora na mobile

Nowe pokolenia na rynku pracy, przyzwyczajone do korzystania z najnowszych rozwi?zań technologicznych, od lat wymuszaj? na pracodawcach i rekruterach zmianę sposobu realizacji procesu rekrutacji. Aplikowanie on-line, w tym za pośrednictwem urz?dzeń mobilnych, stało się już czymś naturalnym. Kandydaci, którzy na co dzień korzystaj? z różnych aplikacji mobilnych, będ? mieli rosn?ce oczekiwania wobec rozwi?zań rekrutacyjnych w tym obszarze. Dla nich coraz mocniej licz? się dwie rzeczy: jak szybko można znaleźć ofertę i czy w łatwy sposób można na ni? odpowiedzieć. Nadal bardzo ważne będzie maksymalne upraszczanie procesu aplikacji, a przy tym umożliwianie uzyskania informacji o firmie, perspektywach rozwoju czy kulturze organizacyjnej w możliwie prosty i przystępny sposób. Z kolei dla pracodawców bardzo istotna będzie integracja aplikacji mobilnych z systemami HR, aby w prosty sposób można było zarz?dzać danymi zbieranymi za pośrednictwem urz?dzeń mobilnych.

„Jakie będ? trendy w rekrutacji mobilnej? Na pewno upraszczanie formularzy aplikacyjnych i zadbanie o to, aby kandydaci wynosili pozytywne doświadczenia z pierwszego kontaktu, co wymaga inwestycji w dopasowanie www do urz?dzeń mobilnych. Nie można także zapominać o tym, że w dzisiejszych czasach rekrutacyjne aplikacje mobilne bez mediów społecznościowych, s? jak rekruter bez telefonu. Dzielenia się ofertami w social media jest szczególnie ważne dla najmłodszych pokoleń. To z myśl? o nich działy rekrutacji inwestuj? w mobile czy gry rekrutacyjne odwzorowuj?ce pracę w firmie i testy on-line” – podkreśla Anna Kurczewska-Formela z LeasingTeam Group. „Wykorzystywanie najnowszych rozwi?zań technologicznych w rekrutacji przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy, skraca czas realizacji procesu rekrutacji, a co najważniejsze pomaga przyci?gać najlepszych kandydatów” – dodaje Kurczewska-Formela.

Powrót rynku pracownika i postępuj?cy rozwój technologii w dużym stopniu zdeterminuj? sposób pozyskiwania talentów w 2016 roku. Konieczność częstszego sięgania po pasywnych kandydatów sprawi, że rekruterzy będ? musieli nie tylko biegle posługiwać się mediami społecznościowymi, ale także rozwijać swoje kompetencje sprzedażowe. Rekruterom łatwiej będzie pozyskiwać talenty dla pracodawców, jeśli ci zaczn? dbać o swój wizerunek i inwestować w działania employer branding. Dla oszczędniejszych sprawdz? się programy polecaj?ce, które pozwol? na pozyskiwanie kandydatów za pośrednictwem zaufanych pracowników. Jeśli jednak w grupie docelowej firmy znajduj? się najmłodsze pokolenia, z pewności? nie obejdzie się bez inwestycji w rekrutacyjne aplikacje mobilne. Takie s? prognozy ekspertów LeasingTeam Group. Czy się sprawdz?? Ocenimy już za rok.

***

Grupa kapitałowa LeasingTeam to największa w kraju grupa spółek doradztwa personalnego wył?cznie z polskim kapitałem, która od ponad dekady wspiera swoimi innowacyjnymi rozwi?zaniami firmy i kandydatów. LeasingTeam realizuje strategiczne projekty z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Firma specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, zatrudnieniu zewnętrznym, outsourcingu procesów i funkcji oraz optymalizacji zarz?dzania zasobami ludzkimi. LeasingTeam świadczy usługi na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw.
Miesięcznie oddelegowuje do pracy ponad 8 tysięcy pracowników. Więcej informacji na stronie: www.leasingteam.pl.

Kontakt dla dziennikarzy:

Monika Jabłońska
Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Tel.:       +48 22 460 50 41
Kom.:   +48 602  33 29 59
m.jablonska(@)leasingteam.pl

Paulina Wiśniewolska
Specjalista ds. Komunikacji
Tel.:       +48 22  460 50 28
Kom.:   +48  602  33 27 09
p.wisniewolska@leasingteam.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!