Analizy i badania

Szybka ścieżka dla dużych firm – jak pozyskać wsparcie UE?

<p style="text-align: justify;"><strong>Do 30 grudnia br. duże firmy będą mogły pozyskać dofinansowanie w ramach tzw. Szybkiej ścieżki na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe, których efektem będzie opracowanie innowacyjnych produktów, usług lub technologii</strong><strong> o poziomie innowacyjności na min. skalę krajową</strong><strong> (Działanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój). Dla tego konkursu w 2016 r. dedykowano 1 mld PLN.</strong></p>

>

Wysokość wsparcia z uwzględnieniem premii może wyniesie:

  • dla badan przemysłowych do 65% kosztów kwalifikowanych
  • dla prac rozwojowych do 40% kosztów kwalifikowanych  

Minimalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu to 12 mln PLN.  

Kluczowe czynniki sukcesu:

  stworzenie innowacji produktowej/przemysłowej na min. skalę krajow?

  • potencjał firmy w obszarach, takich jak: zaangażowana kadra badawcza i zarz?dcza, doświadczenie w realizacji projektów badawczych, sposób zarz?dzania projektem,
  • opłacalność wdrożenia oraz zapotrzebowanie rynkowe.  

Więcej szczegółowych informacji dotycz?cych ww konkursu, jak również wielu innych można znaleźć na stronie dotacjenainnowacje.taxand.pl.  

ZGŁOŚ PROJEKT DO BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.  

Zapisz się na BLOG b?dź na bież?co z dotacjami na innowacje.

***

O Crido Taxand

Crido Taxand jest pierwsz? na polskim rynku firm? konsultingow?, która nie ł?czy usług doradczych i audytorskich, działaj?c? w międzynarodowej sieci. Firma powstała w 2005 roku. Od pocz?tku swojej działalności należy do międzynarodowej sieci podatkowej Taxand, która liczy 2000 doradców podatkowych i 500 partnerów w 46 krajach. Ponad 180-osobowy zespół Crido Taxand w Polsce doradza klientom w obszarze podatków, pozyskiwania finansowania, szczególnie z funduszy UE, prawa (Crido Legal) i strategii biznesowych (Crido Business Consulting). Zarówno firma, jak i jej eksperci zajmuj? najwyższe pozycje w rankingach podatkowych oraz jako doradcy w pozyskiwaniu funduszy unijnych.  

Więcej informacji o Crido Taxand na taxand.pl, a o Taxand na taxand.com.  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!