Analizy i badania

Szeroki zakres wzrostu cen produktów rolnych w Polsce

<p style="text-align: justify;">GUS opublikował dziś dane nt. cen skupu produktów rolnych w lutym br. Najsilniejszy wzrost cen w ujęciu rocznym odnotowano w przypadku mleka (+21,0% r/r). Światowy rynek mleka znajduje się obecnie we wzrostowej fazie cyklu, która w naszej ocenie potrwa do III kw. 2017 r. W kolejnych miesiącach wzrost cen skupu mleka w Polsce ograniczany będzie jednak przez negatywny wpływ efektów sezonowych.</p>

>

Silny wzrost cen zaobserwowano również w przypadku trzody chlewnej (+17,9% r/r). Jest on konsekwencj? utrzymuj?cego się silnego popytu na wieprzowinę ze strony Azji, w tym Chin, przy jednoczesnej ograniczonej podaży tego gatunku mięsa w UE, będ?cej jego największym eksporterem. Wzrost cen odnotowano również w przypadku bydła (+3,9% r/r). Ceny drobiu obniżyły się (-5,0% r/r) pozostaj?c pod wpływem nasyconego unijnego rynku oraz ograniczeń eksportowych na rynki trzecie zwi?zanych z występowaniem ognisk ptasiej grypy wśród głównych producentów drobiu w UE.  

Zwiększyły się również ceny ziemniaków (+3,3%). W przypadku cen zbóż sytuacja była zróżnicowana. Odnotowano wzrost cen pszenicy (+3,1% r/r), pszenżyta (+2,7% r/r) oraz żyta (+0,8% r/r), podczas gdy ceny jęczmienia, owsa i kukurydzy obniżyły się (odpowiednio o 1,4% r/r,   2,0% r/r i 8,5% r/r). Uważamy, że prawdopodobieństwo dalszego wzrostu cen zbóż w kolejnych miesi?cach jest niskie z uwagi na nagromadzone w poprzednich latach ich wysokie światowe zapasy (por. AGROmapa z 08.03.2017).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!