Analizy i badania

Światowe zapasy rzepaku obniżą się trzeci sezon z rzędu

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z prognozą USDA (U.S. Department of Agriculture) z 12 września br. w sezonie 2017/2018 będziemy mieć do czynienia ze wzrostem produkcji nasion i owoców najważniejszych roślin oleistych, która zwiększy się o 1,1% w stosunku do poprzedniego sezonu i wyniesie 579 mln t. Zwiększenie produkcji wynikać będzie przede wszystkim z wyższej produkcji nasion bawełny oraz rzepaku.</p>

>

Jednocześnie, zgodnie z prognoz? USDA globalne zużycie nasion i owoców roślin oleistych w sezonie 2017/2018 zwiększy się o 4,0% i wyniesie 574 mln t. Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu ich zużycia jest utrzymuj?cy się silny światowy popytu na mięso, który zwiększa zapotrzebowanie na surowce wysokobiałkowe. W efekcie, po uwzględnieniu zapasów pocz?tkowych zapasy końcowe zwiększ? się o 1,2% r/r i wynios? 109,5 mln t, a wskaźnik zapasy końcowe/zużycie spadnie nieznacznie z 19,6% do 19,1%, z uwagi na silniejszy wzrost spożycia od zapasów.

Zgodnie z szacunkami USDA produkcja rzepaku w sezonie 2017/2018 zwiększy się o 2,6% i wyniesie 72 mln t. Zwiększenie produkcji rzepaku wynikać będzie z silnego wzrostu powierzchni jego zasiewów, która w sezonie 2017/2018 będzie o 7,9% wyższa niż w sezonie 2016/2017. Wzrostowi zasiewów rzepaku sprzyjaj? utrzymuj?ce się w poprzednich latach jego relatywnie wysokie, na tle pozostałych roślin oleistych, ceny. Najsilniejszy wzrost produkcji prognozowany jest w Rosji, na Ukrainie oraz w UE. Zwiększy się również zużycie rzepaku, które w sezonie 2017/2018 będzie o 1,2% wyższe niż w sezonie 2016/2017 i wyniesie 72 mln t. Zapasy końcowe na rynku rzepaku w sezonie 2017/2018 zmniejsz? się o 14,8% do 5 mln t. W rezultacie wskaźnik zapasy końcowe/zużycie spadnie do 6,9% wobec 8,2% w sezonie 2016/2017, co będzie jego najniższym poziomem od sezonu 2004/2005.

Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach ceny roślin oleistych będ? relatywnie stabilne z uwagi na zbliżony poziom ich produkcji do spożycia. Niskiej zmienności cen roślin oleistych sprzyjać będzie również prognozowana przez nas stabilizacja cen ropy naftowej Brent (55 USD/baryłkę na koniec 2017 r. i na koniec 2018 r.) Będzie ona ograniczała wzrost popytu na biopaliwa, a tym samym zużycie roślin oleistych wykorzystywanych w procesie ich produkcji. Z uwagi na prognozowany spadek zapasów rzepaku dynamika jego ceny może być wyższa na tle pozostałych roślin oleistych.

Uwzględniaj?c tendencje na globalnym rynku roślin oleistych prognozujemy, że na koniec 2017 r. cena rzepaku w Polsce ukształtuje się na poziomie 1770 zł/t, a na koniec 2018 r. 1950 zł/t. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy s? ceny ropy naftowej oraz napływaj?ce kolejne szacunki zbiorów roślin oleistych, które maj? istotny wpływ na ich ceny na rynkach terminowych oraz nasilaj? spekulację.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!