Analizy i badania

Stawki IRS pozostają pod wpływem czynników globalnych

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 1,95 (wzrost o 3pb), 5-letnie do 2,46 (wzrost o 5pb), a 10-letnie do poziomu 2,94 (wzrost o 5pb).</p>

>

Wzrost stawek IRS nast?pił na całej długości krzywej. W znacznym stopniu była to korekta po ich silnym spadku w poprzednich dwóch tygodniach, zwi?zanym głównie z gołębi? retoryk? EBC (por. MAKROmapa z 25.06.2018). Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu stawek IRS była również podwyższona awersja do ryzyka, zwi?zana z rosn?cym prawdopodobieństwem nasilenia działań protekcjonistycznych w światowym handlu.

Dzisiejsze wyniki badań koniunktury (PMI) w polskim przetwórstwie s? naszym zdaniem lekko pozytywne dla rentowności polskich obligacji. W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będ? dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. W przypadku realizacji naszej prognozy, która jest spójna z oczekiwaniami rynku, najprawdopodobniej nie będ? miały one znacz?cego wpływu na stawki IRS. Neutralne dla stawek IRS będ? również indeks ISM dla przetwórstwa oraz Minutes z czerwcowego posiedzenia FED. W naszej ocenie wstępne dane o inflacji w Polsce będ? miały ograniczony wpływ na rynek długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!