Achats

Stanowisko Komitetu Retail CCIFP w ramach konsultacji projektu ustawy o franczyzie

Francusko-Polska Izba Gospodarcza wzięła udział w konsultacjach publicznych projektu ustawy o franczyzie. Stanowisko będące głosem polskich i francuskich przedsiębiorców działających w ramach Komitetu Retail CCIFP zostało przekazane w dniu 21 sierpnia Ministrowi Sprawiedliwości, którego resort jest odpowiedzialny za propozycje zmian legislacyjnych.

Regulacje dotyczące franczyzy stanowią bardzo istotne zagadnienie ze względu na zrzeszonych w CCIFP franczyzodawców. Rekomendowane przez członków komitetu zmiany w projekcie ustawy mają na celu zbliżenie treści proponowanych przepisów do realiów prowadzenia działalności gospodarczej w ramach franczyzy.

W trakcie opracowywania rekomendacji CCIFP kierowała się tym, by w relacjach między franczyzobiorcą a franczyzodawcą zachować zdrową równowagę. Firmy członkowskie poparły stosowanie dokumentu informacyjnego i zwiększenie ochrony franczyzobiorcy przed nieuczciwymi działaniami franczyzodawców. Jednocześnie zakwestionowaliśmy niektóre z zapisów mogących doprowadzić do pogorszenia sytuacji franczyzodawców, sygnalizując, że obie strony umowy ponoszą ryzyko i wydatki związane z prowadzeniem działalności, poprzez zawarcie umowy franczyzy.

Dziękujemy firmom za zaangażowanie podczas prac nad wypracowaniem wspólnego stanowiska. Podziękowania za opiekę merytoryczną nad całością projektu kierujemy do prawników z Kancelarii Affre & Wspólnicymec. Jakuba Sadurskiego i mec. Konrada Biskupa działających pod kierownictwem mec. Joanny Affre, współprzewodniczącej Komitetu Retail.

Osoby zainteresowane dokumentem prosimy o kontakt z Justyną Rogalińską-Smolak: justyna.smolak(@)ccifp.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!