Juridique & Fiscalité

Stanowisko IGCC w ramach konsultacji publicznych dotyczących projektu objaśnień nt. przepisów o podatku u źródła (WHT)

W dniu 19 października Francusko-Polska Izba Gospodarcza, działając w imieniu IGCC (International Group of Chambers of Commerce) przekazała stanowisko firm członkowskich wypracowane w ramach konsultacji publicznych dotyczących projektu objaśnień Ministra Finansów nt. przepisów o podatku u źródła (WHT) w zakresie klauzuli rzeczywistego właściciela.

Dokument zawierał uwagi do projektu sygnalizowane przez przedstawicieli biznesu i doradców, jak również postulaty dotyczące brzmienia przepisów.

Dziękujemy Monice Lewandowskiej, doradczyni podatkowej, dyrektorce w Crido i współprzewodniczącej Komitetu Podatkowo-Finansowego CCIFP za opiekę merytoryczną nad całością procesu konsultacji.

Grupa IGCC powstała w 2005 r. w celu stworzenia jednolitej platformy do komunikacji dla międzynarodowego środowiska przedsiębiorstw z władzami Rzeczpospolitej. Obecnie IGCC skupia 17 Izb Handlowych, które reprezentują 23 kraje i ponad 2700 przedsiębiorstw, przedstawicieli najbardziej znaczących inwestorów zagranicznych na polskim rynku, zatrudniających bezpośrednio ponad 800 tysięcy osób.

Dziękujemy wszystkim firmom za zaangażowanie i aktywny udział w procesie konsultacyjnym.

Osoby zainteresowane wglądem do stanowiska prosimy o kontakt z Justyną Rogalińską-Smolak: justyna.smolak(@)ccifp.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!