Comités  •  Environnement & Energie

Stanowisko CCIFP ws. kryzysu energetycznego.

Jako Francusko-Polska Izba Gospodarcza zrzeszamy prawie 400 podmiotów, które czynnie współtworzą rzeczywistość społeczno-gospodarczą Polski.

Wielu spośród przedsiębiorców stowarzyszonych w CCIFP rozpoczęło z władzami samorządowymi dialog mający na celu nie tylko pomoc w trudnościach, z jakimi się borykają i które mogą spotęgować kryzys związany z brakiem lub ograniczeniem dostępności paliw i cenami energii, ale przede wszystkim dialog mający na celu nawiązanie współpracy na rzecz wypracowania wspólnych rozwiązań, które osłonią gospodarki regionów i rzesze pracowników w przypadku realizacji ryzyk.

Istotne będzie też nawiązanie takiego dialogu z przedstawicielami administracji centralnej, która dysponuje narzędziami do koordynacji działań i szerszym wachlarzem możliwości ich realizacji.

Członkowie CCIFP są obecni na polskim rynku od dekad i znają specyficzną sytuację naszego kraju, głęboko rozumiejąc jego uwarunkowania. Jednocześnie, jako przedsiębiorstwa międzynarodowe, dysponują wiedzą i know-how o dostępnych i wdrażanych gdzie indziej rozwiązaniach, do których można się bezpiecznie odwołać i na których można się oprzeć.

W okresie przejściowym, który ma zaprowadzić Polskę do ostatecznego celu, którym jest uniezależnienie się od paliw kopalnych konieczne będzie zadbać o szerszy interes społeczny i stworzyć narzędzia komunikacji potrzebne do sprawnego zarządzania zmianą.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze Stanowiskiem CCIFP ws. kryzysu klimatycznego.

 


 

Zachęcamy również do lektury Białej Księgi CCIFP tutaj

 

oraz do Postulatów Think Tanku ds. Klimatu CCIFP TUTAJ

Do pobrania

Download Stanowisko_CCIFP_Kryzys_Klimatyczny.pdf  (PDF • 629 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!