Comités  •  Environnement & Energie

Postulaty Think Tanku ds. Klimatu CCIFP

Nadchodzący sezon jesienno-zimowy 2022/2023 może okazać się wyjątkowo trudny. Sankcje nałożone na Rosję spowodowały, że spadła dostępność paliw a ich ceny gwałtownie wzrosły. Producenci energii elektrycznej i ciepła - a także przemysł - mają problemy z utrzymaniem wymaganego wolumenu zapasów surowca oraz spełnieniem norm dotyczących jakości paliw. Nasiliły się obawy przemysłu o możliwość wystąpienia zakłóceń ciągłości produkcji.

Mając to na uwadze, opracowaliśmy listę doraźnych rozwiązań, których przyjęcie pomoże złagodzić skutki kryzysu dla polskiej gospodarki i społeczeństwa.

Nasze postulaty dla administracji publicznej, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo energetyczne Polski, obejmują:

  • sektor ciepłowniczy
  • efektywność energetyczną, w szczególności w sektorze budowlanym
  • objęcie dużych podmiotów przemysłowych kategorią "odbiorców chronionych"
  • wsparcie dla rozwoju OZE i zmian rynkowych 
  • plan wsparcia dla magazynowania energii
  • docenienie wysiłków przedsiębiorstw na rzecz zwiększania efektywności energetycznej i wdrażania rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego. 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym dokumentem.

 


 

Zachęcamy również do lektury Białej Księgi tutaj

 

oraz do Stanowiska CCIFP ws. kryzysu energetycznego tutaj

Do pobrania

Download Postulaty_Think_Tank_ds_Klimatu_CCIFP.pdf  (PDF • 857 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!