Komitety  •  Grupa robocze

Stanowisko CCIFP dotyczące projektu zmian w Kodeksie Pracy

Artykuł dostępny wyłącznie dla członków

19 maja 2021 r. Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii opublikowało projekt zmian w Kodeksie Pracy, które mają na celu wprowadzenie na stałe pracy zdalnej do przepisów prawa pracy zamiast telepracy.

Projekt ten został skierowany do konsultacji społecznych, w których swoje stanowisko wyraziła m.in. Francusko-Polska Izba Gospodarcza, wspierana przez Rödl & Partner.

Konsultacje z firmami zrzeszonymi w CCIFP poprowadziły z ramienia Rödl & Partner panie r.pr. Agnieszka Boncławek, r.pr. Katarzyna Małaniuk oraz adw. doradca podatkowy Monika Spotowska.

Podczas konsultacji wypracowane zostało wspólne stanowisko, które zostało następnie przedstawione Ministerstwu Rozwoju Pracy i Technologii w celu uwzględnienia w projektowanych zmianach. W propozycjach zmian znalazły się m.in. postulaty związane z regulacją pracy zdalnej od strony formalnej, wykreślenie dodatkowych uprawnień dla rodziców dzieci do lat 4, wskazanie na konieczność doprecyzowania obciążeń związanych z BHP w pracy zdalnej i ich rozkładu w stosunkach pracodawca-pracownik oraz postulat uściślenia regulacji proponowanych w zakresie tzw. okazjonalnej pracy zdalnej.

Pełna treść artykułu dostępna jedynie dla przedstawicieli firm stowarzyszonych CCIFP.
Zaloguj się by kontynuować lekturę.

Zaloguj się How to become a member?
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!