Aktualności firm stowarzyszonych

Sanofi uhonorowana certyfikatem Top Employer 2018

<p style="text-align: justify;">Firma Sanofi otrzymała certyfikat Top Employer 2018 przyznany przez Top Employers Institute. Certyfikat Top Employer stanowi wyraz uznania za starania Sanofi na rzecz wypracowania rzetelnej i spójnej strategii zorientowanej na pracowników, a co za tym idzie dołączenie do grona firm oferujących wyjątkowe warunki pracy.</p>

>

Po raz pierwszy w historii Sanofi została również uhonorowana tytułem Top Employer Europe 2018. Otrzymanie  tego tytułu było możliwe dzięki lokalnym certyfikacjom przyznanym filiom Sanofi w 7  krajach. Krajowe tytuły otrzymały: Polska, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Hiszpania i  Wielka Brytania.

„Przyznanie tytułu Top Employer 2018 utwierdza nas w przekonaniu, że podejmowane przez nas działania, aby stawać się coraz lepszym pracodawc? s? właściwe. Niezmiennie zależy nam, aby Sanofi Polska była atrakcyjn? firm? dla osób poszukuj?cych pracy i już zatrudnionych.  To szczególne wyróżnienie dla Sanofi w Polsce i w Europie”  – powiedziała Magdalena Kruszewska, Prezes Zarz?du, Sanofi Polska.

Badanie przeprowadzane co roku przez instytut Top Employers ma na celu wyróżnienie pracodawców z całego świata, którzy zapewniaj? ponadprzeciętne warunki swoim pracownikom, przykładaj? ogromn? wagę do ich rozwoju na wszystkich szczeblach organizacji, a także d?ż? do ci?głej optymalizacji praktyk w zakresie zatrudnienia.

„Po raz pierwszy w historii Sanofi w Polsce uczestniczyliśmy w tak kompleksowym procesie certyfikacji naszej polityki personalnej, jakim jest Top Employer. Nagrody Top Employer Polska           iTop Employer Europe, to dla nas obiektywne potwierdzenie, że tak ważne obszary jak wynagradzanie pracowników, benefity, zarz?dzanie talentami, kultura organizacyjna czy odpowiedzialność społeczna naszej organizacji, s? na bardzo wysokim, europejskim poziomie. Certyfikat jest jednak przede wszystkim docenieniem wszystkich naszych pracowników, dzięki którym i z którymi realizujemy wiele niestandardowych i nowoczesnych pomysłów. Wszyscy jesteśmy dumni z uzyskania Top Employer Polska i Top Employer Europe” –  podkreśla Małgorzata Jastrzębska, Dyrektor HR Sanofi Polska.

W procesie certyfikacji Top Employers Institute brał pod uwagę ofertę, jak? Sanofi proponuje swoim pracownikom w zakresie kształtowania kariery, strategii zarz?dzania zasobami ludzkimi, programów uczenia się i rozwoju umiejętności, zarz?dzania wynikami, Talent Management, wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych oraz kultury.

Przyznanie certyfikatu Top Employer jest wynikiem długotrwałego zaangażowania Sanofi na rzecz tworzenia wyj?tkowego środowiska pracy dla naszych pracowników, a także rezultatem nieustannych starań naszych zespołów” –  powiedział Bruno Laforge, Head of Human Resources for Europe and France, Sanofi.

Polityka Sanofi w zakresie zarz?dzania zasobami ludzkimi została już doceniona w kilku krajach m.in. przez takie organizacje jak Great Place to Work i Universum.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!